Redactie

Microlepidoptera.nl is een non-profit projectorganisatie, vertegenwoordigd door zowel amateur- als beroepsprofessionals met onderzoeksgebied vlinders. Onze specialisatie is de groep van de microvlinders.
Ons team is continue bezig een bijdrage te leveren aan een verbeterde
informatievoorziening over de Nederlandse micro's via deze website.
Wij hopen iedereen te ondersteunen bij de (groeiende) belangstelling voor deze gedeelde passie.

Stuurt u ons gerust een e-mail bij vragen, opmerkingen, tips en tops over deze website - als ook waardevolle foto's die ons project verrijken.
Wij zijn ook te bereiken voor de pers (zie hiernaast) voor informatie over bijv. spinselmotplagen, exoten en nieuwe soorten.

Team

Sifra Corver Tymo Muus John van Roosmalen
Coordinator project Coordinator project,
pers en excursie
Soortbeheer
Leon Olsthoorn Hetty Soetekouw Wouter Moerland
Soortbeheer Beeldbeheer DNA-barcoding

Wetenschappelijke commissie
taxaspecialisten
Erik van Nieukerken
Camiel Doorenweerd
Sjaak Koster
Cees Gielis
Hans Huisman
Frans Groenen
Hugo van der Wolf
Werkgroep Vlinderfaunistiek
databeheer en nomenclatuur
Willem Ellis

Ondersteuning
beeldbeheer
Arnold Wijker
kaarten & diagrammen
Marijn Prins
 
Adresgegevens
Hogewal 137
8331-WP Steenwijk (Netherlands)
microlepidopteragmail.com
 
telefoon
0620 358 505
 
 
projectinformatie
   gebandeerde langsprietmot
Adela croesella (foto:G. Sinnema)donkere maanmot
Pammene trauniana
(foto: A. den Ouden)

 
 
  © All content copyright www.microlepidoptera.nl and allied photographers.