Waarnemingen doorgeven

Waarnemingen: elke soort telt mee

Bent u vaak buiten? Of heeft u binnen een merkwaardige populatie van een voorraadinsect zoals de meelmot?
Wij staan open voor uw waarnemingen die u periodiek aan ons kunt doorgeven, zodat u een bijdrage leveren aan onze informatie. De waarnemingen worden door ons gereed gemaakt om door te geven aan de landelijke databank van de Werkgroep Vlinderfaunistiek van EIS-Nederland. De website en dus Microlepidoptera.nl verzamelt zelf geen waarnemingen. Uw bijdrage kunt u dan terugzien op de verspreidingskaarten, eventueel worden de bijzondere vondsten apart vermeld bij de verspreidingstekst per soort als u daar toestemming voor verleent. Omdat wij streven naar een hoge betrouwbaarheid van gegevens kunt u de vraag om bevestiging ontvangen over een bepaalde soortnaam.

Werkgroep Vlinderfaunistiek, een schatkist vol gegevens

De Werkgroep Vlinderfaunistiek (WVF) is onderdeel van de Stichting European Invertebrate Survey (EIS) Nederland en bestaat sinds 2002. De werkgroep stelt zich ten doel het verzamelen van zoveel mogelijk betrouwbare gegevens over het voorkomen van vlindersoorten in Nederland, niet alleen van macronachtvlinders, maar ook van microvlinders en dagvlinders. De verspreidingsgegevens (waaronder soortnaam, stadium, plaats, datum en waarnemer) zijn opgeslagen in een databank, Noctua, die op dit moment (voorjaar 2012) ruim 3 miljoen waarnemingen telt. Ongeveer een derde bestaat uit microlepidoptera. Dit aantal groeit nog steeds snel, dankzij de hulp van een groot aantal medewerkers. Deze medewerkers komen zowel uit de kring van De Vlinderstichting als van de secties Snellen en Ter Haar van de Nederlandse Entomologische Vereniging. Maar ook sluiten steeds meer werkgroepen en bijvoorbeeld Waarneming.nl zich aan om de databank te steunen.

Digitaal doorgeven: wat is aanbevolen?

De papieren tabellen waarin de soorten keurig worden opgeschreven, vaak met lettercode van de soort (bijv. Parornix fagivora, PARNFAGI) zijn echt oldschool. Tegenwoordig werkt bijna iedereen met de computer en dus komen waarnemingen terecht in een keurig Microsoft EXCEL document, of Waarneming.nl. Al deze data wordt nauwkeurig gevalideerd. Excel bestanden kunt u naar ons sturen via e-mail, waarna u een uitdraai van de meest bijzondere soorten retour ontvangt. Let op! Data van Telmee.nl nemen wij niet op en dit komt ook niet bij ons terecht. Via andere wegen loopt dit naar de Stichting TINEA, geen onderdeel van ons project. Een uitdraai van de Telmee.nl data kunt u wel maken en deze toesturen.


Tortrix viridana (L) en Amblyptilia acanthadactyla (R) op Waarneming.nl: kennis over de verspreiding neemt toe!


Microlepidoptera op Waarneming.nl

Het systeem van Waarneming.nl is voorzien van talloze admins (validators) die waarnemingen controleren. Op het forum van deze website staan dezelfde admins en andere vrijwilligers klaar om u te helpen met determinaties en/of het verstrekken van nadere informatie over de soorten. De soortenlijst op Waarneming.nl is voorzien van de meest recente data en zo ook de Nederlandse namen zijn hier beschikbaar.
Het validatieteam bestaat uit de volgende personen:

Arnold Wijker
Bas Verhoeven
Hetty Soetekouw
John van Roosmalen
Tymo Muus
Sifra Corver
Sjoerd Vredenbregt
Wim Veraghtert
Marijn Verbeek

 
 
  © All content copyright www.microlepidoptera.nl and allied photographers.