Samenwerkende organisaties

 

Talloze organisaties zijn betrokken bij het project Microlepidoptera.nl en dragen bij aan steeds beter wordende situatie voor de Nederlandse micro's.

De Werkgroep Vlinderfaunistiek van EIS-Nederland
(European Invertebrate Survey)


Sinds 2008 heeft Microlepidoptera een samenwerkingsverband met de Werkgroep Vlinderfaunistiek. Alle kaartjes zijn afkomstig van de WVF en worden elk half jaar geüpdate. Anno 2012 zijn wij van plan om de kaarten en statistieken te verbeteren.

Deze werkgroep stelt zich ten doel het verzamelen van zoveel mogelijk betrouwbare gegevens over het voorkomen van vlindersoorten in Nederland, niet alleen van macronachtvlinders, maar ook van microvlinders en dagvlinders. De verspreidingsgegevens (waaronder soortnaam, stadium, plaats, datum en waarnemer) zijn opgeslagen in een databank, Noctua, die op dit moment (januari 2012) ruim 3 miljoen waarnemingen telt. Dit aantal groeit nog steeds snel, dankzij de hulp van een groot aantal waarnemers, Deze medewerkers komen zowel uit de kring van De Vlinderstichting als van de secties Snellen en Ter Haar van de Nederlandse Entomologische Vereniging. Ook een groot deel van de waarnemingen is afkomstig uit Waarneming.nl en van gedigitaliseerde collecties zoals de collectie van NCB Naturalis te Leiden en de ex-collectie van Amsterdam (Zoologisch Museum), die nu ook in Leiden staat.
De databank is een gemeenschappelijk bezit van De Vlinderstichting en de WVF; het beheer wordt verzorgd door de WVF.

NCB Naturalis (Nationaal Natuurhistorisch Museum)


De voorlopers van NCB Naturalis waren het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie en het Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie.
Het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie werd in 1820 bij Koninklijk Besluit opgericht en bestond toen uit een samenvoeging van bestaande collecties. Het was zeer beperkt toegankelijk voor publiek; in sommige periodes zelfs helemaal niet. In 1986 werd besloten dat het een publieksmuseum moest worden. Hiervoor was wel uitgebreide nieuwbouw nodig. De kosten van dit museumproject - rond de 60 miljoen euro - waren de grootste voor een museum ooit, op de bouw van het Rijksmuseum Amsterdam na.
De door de Leidse architect Fons Verheijen ontworpen nieuwbouw werd in 1998 geopend en omvat naast publiek toegankelijke tentoonstellingszalen en een bibliotheek, ook een expeditieruimte, laboratoria, kantoorruimten en een collectietoren met een hoogte van 62 meter.Het 17e-eeuwse Pesthuis, dat van 1954 tot 1984 onderdak had geboden aan het Legermuseum, is ook onderdeel van het museumgebouw.
In 2010 werd de collectie van Naturalis samengevoegd met die van het Nationaal Herbarium Nederland en het Zoölogisch Museum Amsterdam in NCB Naturalis (Nederlands Centrum voor Biodiversiteit). De collecties uit Amsterdam en Wageningen zijn overgebracht naar Leiden.

Het project wordt gesteund door een aantal medewerkers van NCB Naturalis die op verschillende wijze een bijdrage leveren. Er is toestemming verleend om opnames uit het museum te maken van nog ontbrekende soorten in opgespannen situatie. Ook zal de website in de toekomst mogelijk gebruikt worden om informatie over DNA Barcoding per soort te publiceren.

De Vlinderstichting

De Vlinderstichting richt zich op het behoud van vlinders (met uitzondering van micro's) en libellen in Nederland en Europa, mede door gericht onderzoek en het geven van adviezen. Daarbij gaat het om vragen als: waar zijn ze te vinden, gaat het op die plekken goed of juist slecht? En hoe komt het dat de vlinders en libellen verdwijnen? Wat kan De Vlinderstichting eraan doen?
Vaak werkt De Vlinderstichting samen met of in opdracht van anderen, bijvoorbeeld de Vereniging Natuurmonumenten, het CBS, het RIVM, provinciale landschappen, het Ministerie van LNV, provincies en gemeenten.

Microlepidoptera.nl werkt samen met de Vlinderstichting aan de promotie van nachtvlinders. Hierin zijn de taken efficiënt verdeeld, de Vlinderstichting verzorgt hierin de macro's en Microlepidoptera.nl de micro's. Jaarlijks is Microlepidoptera.nl te gast in de "nachtvlinderhoek" van de Landelijke dag.
Verspreidingskaarten worden eveneens verzorgd door de Vlinderstichting, die hier een nauwkeurig en professioneel systeem voor heeft ontwikkeld.

SoortenNL

SoortenNL is het samenwerkingsverband van de Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (PGO's) . Binnen de SoortenNL werken de PGO's samen aan een goede en effectieve informatievoorziening over de Flora en Fauna van Nederland. Uiteindelijk leidt dit alles tot een betere publieke voorlichting en heeft het werk betrekking op natuurbeheer, wetenschappelijk onderzoek en het landelijk beleid.

Microlepidoptera.nl zelf is geen PGO van de SoortenNL.

Waarneming.nl

Waarneming.nl is een website waarop natuurwaarnemingen in Nederland worden verzameld. Er zijn (maart 2012) 16,3 miljoen waarnemingen.
Doel van Waarneming.nl is om een actueel inzicht te geven in de biodiversiteit (rijkdom van de natuur) in Nederland. Daartoe worden door de gebruikers waarnemingen verzameld van vogels, zoogdieren, amfibieën en reptielen, vlinders (dagvlinders in een aparte categorie), libellen, overige geleedpotigen, vissen, weekdieren, paddenstoelen, mossen/korstmossen en overige planten. Aan deze waarnemingen kunnen foto's of geluiden worden gekoppeld. Waarnemingen buiten Nederland kunnen op een aparte website, Observado.org worden ingevoerd. De waarnemingen zijn voor alle gebruikers gratis raadpleegbaar.

Waarneming.nl is dé digitale invoermethode voor de micro's in Nederland.
Teamleden van Microlepidoptera.nl helpen het waarnemingenbestand van Waarneming.nl continue te verbeteren. Door middel van handmatige validatie controleren wij elke waarneming. Vanaf 2006 telt Waarneming.nl ruim 150.000 records van microlepidoptera die, na validatie, door de WVF (zie eerder) worden opgenomen. Uiteindelijk wordt deze faunistische informatie op onze verspreidingskaarten gepresenteerd (en gebundeld met de WVF records).

 
  © All content copyright www.microlepidoptera.nl and allied photographers.