Exotische soorten

De term 'mot' wordt veelal op een neerbuigende wijze uitgesproken. Het is ook niet vreemd dat men hier de neiging toe heeft, want al voor lange tijd zijn het diverse soorten motten die voedsel of kleding aantasten. De kledingmot is door een toename van synthetische kleding sterk achteruit gegaan. De voornaamste boosdoeners zijn tegenwoordig motten die gewassen aantasten: dit zijn er hooguit maar een paar soorten. Veel van deze soorten worden dagelijks doormiddel van vrachtverkeer over zee uit andere delen van de wereld meegebracht naar Nederland. Een aantal van deze soorten wordt onderschept door het Ministerie van LNV en deze soorten wordt nauwelijks aan de aandacht gebracht omdat ze in feite nooit de Nederlandse natuur bereikt hebben. Divers materiaal kan na het afnemen van enkele monsters worden vernietigd. De meeste importen krijgen dus geen publiciteit omdat een obscuur verdwaald dier betreft.


De buxusmot in een woonwijk op een vlinderstruik, de soort is ingeburgerd (foto: J. Keupink)

Het zijn de zogenaamde pestsoorten die in de tuinbouw en algehele handel economische schade aan kunnen richten die wel regelmatig in rapportages worden vermeld. Sommige soorten weten zich voor langere tijd staande te houden in de vrije natuur. Een klein aantal soorten kan zich ook daadwerkelijk vestigen, zoals de beruchte buxusmot. De realiteit is echter dat een groot deel van de zogenaamde adventieven en exoten 'verdwaald' is en dus bij toeval ergens opduikt. We hebben er voor gekozen om het leeuwendeel van deze soorten geen Nederlandse naam toe te kennen, tenzij al van oudsher in gebruik is genomen. Slechts een klein aantal van de hierna genoemde adventieven kent een plaats in onze soortendatabase omdat we deze soorten graag onder uw aandacht brengen.

Adventieve microvlinders, ooit geïmporteerd in Nederland

Echte motten (Tineidae)

Crassicornella agenjoi [6A] schijnpelsmot

Opogona sacchari, de bananenboorder, vormt soms een plaag in kassen
(foto: C. Snyers)
Dryadaula pactolia [1]  
Erechthias atririvis [1]  
Monopis imella [4] egaal kijkgaatje
Oinophila v-flava [5] wijnkeldermot
Opogona omoscopa [3] ananasboorder
Opogona sacchari [3] bananenboorder
Tinea translucens ? grijze pelsmot
   

Ooglapmotten (Bucculatricidae)

Bucculatrix firmianella [1]    
Bucculatrix ainsliella [5] Amerikaanse ooglapmot
Bucculatrix chrysanthemella [4] Spaanse margrietooglapmot

Gladkopjes (Praydidae)

Prays citri [4]    
Prays oleae [4]  

Xyloryctidae

Metathrinca tsugensis [1]    

Stippelmotten (Yponomeutidae)

Euhyponomeutoides albithoracellus [1]    
Zelleria oleastrella [1]    

Parelmotten (Glyphipterigidae)

Lepidotarphius perornatellus [1]    

Prachtmotten (Cosmopterigidae)

Labdia semicoccinea [1]    
Pyroderces klimeschi ?  
Pyroderces argyrogrammos ?  

Palpmotten (Gelechiidae)

Anarsia lineatella [3] perzikscheutboorder

Tuta absoluta, de tomatenmineermot, gefotografeerd in Lelystad; een soort die zich sterk over Nederland uitbreidt
(foto: I. Hoogendoorn)

Carbatina picrocarpa [1]  
Sitotroga cerealella [3] graanmot
Semnolocha pachysticta [1]  
Syncopacma polychromella [6A]  
Tuta absoluta [5] tomatenmineermot
 

 

 

Bladrollers (Tortricidae)

Apotomis basipunctana [1]  

Thaumatotibia leucotreta, de Afrikaanse fruitmot, wordt ook buitenshuis een enkele maal gevonden. Deze vlinder werd gefotografeerd in Apeldoorn in 2016
(foto: H. van Woerden)

Archips euryplintha [1]  
Archips fraterna [1]  
Choristoneura adumbratana [2]  
Cydia deshaisiana [1] springboonmot
Epichoristodes acerbella [3] Afrikaanse anjerbladroller
Epiphyas postvittana [4] !! Australische bladroller
Grapholita molesta [1]  
Homona eductana [1]  
Lobesia botrana [6A] druivenbladroller
Meridemis bathymorpha [1]  
Phlebozemia sandrinae [1, 6B]  
Spilonota albicana [1]  
Tetramoera langmaidi [2] bamboebladroller
Thaumatotibia leucotreta [3] Afrikaanse fruitmot

Lichtmotten (Pyralidae)

Amyelois transitella [3] transitmot

Cryptoblabes gnidiella, de citruslichtmot, binnenshuis te Zelhem in 2016. Regelmatige import met sinaasappels
(foto: T. Muus)
Apomyelois ceratoniae [2] notenmot johannesbroodmot
Cactoblastis cactorum [1] cactusmot
Cadra calidella [3] vruchtmot
Cadra figulilella [3] vijgenmot
Corcyra cephalonica [3] rijstmot
Cryptoblabes gnidiella [3] citruslichtmot
Euzophera osseatella [1] kronkelbandmot
Macropyralis gigantalis [1]  
Merulempista wolschrijni [1, 6B]  
Nephopterix mikadella [1]  
Paralipsa gularis [1] notenmot
Pyralis pictalis [1] fraaie meelmot

Grasmotten (Crambidae)

Catoptria conchella [1]


Sinibotys butleri, soort wordt sinds 2014 regelmatig meegevoerd met bamboe uit China. Hierna ook in tuinen gezien maar zal zich mogelijk moeilijk kunnen handhaven
(foto: C. Snyers)

 

 

Conogethes punctiferalis [1]  
Cydalima perspectalis [5] buxusmot
Diaphania indica [2]  
Diplopseustis perieresalis [5] zwerfsnuitmot
Duponchelia fovealis [5] duponcheliamot
Elophila difflualis [1]  
Glyphodes stolalis [1]  
Haritalodes derogata [1]  
Leucinodes africensis [3]  
Leucinodes orbonalis [3]  
Leucinodes rimavallis [3]  
Maruca vitrata [3]  
Metasia ophialis [1]  
Oligostigma angulipennis [1]  
Oligostigma polydectalis [1]  
Parapoynx diminutalis [2]  
Sinibotys butleri [2]  
Spoladea recurvalis [3] spinaziemot

[1] De soort is een enkele maal geïmporteerd, betreft een zeldzaamheid en brengt geen schade toe.
[2] De soort wordt met regelmaat geïmporteerd en brengt geen schade toe.
[3] Een soms schadelijke importsoort die niet tot nauwelijks opduikt in de vrije natuur.
[4] Een regelmatige importsoort die regelmatig opduikt in de Nederlandse vrije natuur.
[5] Een geïmporteerde soort die momenteel een bestanddeel is van de Nederlandse fauna.
[6A] Door liefhebbers of amateurs geïmporteerd met materiaal van vakantie e.d.
[6B] Beschreven uit Nederland.
? Status onbekend, onduidelijke informatie.
! Quarantainesoort.


 
 
  © All content copyright www.microlepidoptera.nl and allied photographers.