WETENSWAARDIGHEDEN
 
Afmeting in spanwijdte
10-12 mm
Nationale status
uitgestorven
Voorkomen:
zeer zeldzaam
Migrant?:
nee
 
HERKENBAARHEID
   
 
TOE- OF AFNAME (TREND)
 
Verdwenen; de enige vondst werd gedaan te Breda. De datum ontbreekt bij dit exemplaar, het zou rond 1880 gevangen zijn wat enige statistiek neemt (de gegevens van Heylaerts werden voor 1880 gepubliceerd en pas daarna trof Bentinck het beest aan). Kuchlein verzamelde een exemplaar te Wageningen-Hoog (1998) maar op zijn eigen website schrijft hij dat de soort na 1960 niet meer is waargenomen, iets wat uiterst plausibel is. Eveneens ontbreekt een foto van het materiaal.
 
RECENTE VONDSTEN
 
Kaarten op Waarneming.nl
 
FOTO AANBIEDEN
 
Hoe kan ik bijdragen?
 
AUTEUR(S)
 
Muus, T.S.T. | Bronnen
 
LAATSTE AANPASSING
 
November 11, 2009, 5:54 pm
Familie: Tortricidae, bladrollers (subfamilie Olethreutinae)
 
 
berkengaldwergbladroller
Pammene insulana  (Guenee, 1845)
 

Voorkomen van Pammene insulana over een lange periode

Bijgaand vindt u een overzicht van de waarnemingen uitkomstig uit de databank Noctua waarin historische en meer actuele vermeldingen van de soort zijn ondergebracht. De waarnemingen worden getoond op een viertal kaarten voorafgaand met een periodevermelding. Verschillen tussen de kaarten kunnen groot zijn. Enerzijds kan kunnen kaarten visualiseren of de soort is toe- of afgenomen. Sommige soorten zijn mogelijk verdwenen. Anderzijds zien we bij de meer algemene soorten een sterke toename in de periode na 1980. Deze periode wordt door velen beschouwd als een tijd waarin de belangstelling voor microvlinders onder de natuurliefhebber toenam en dus leidde tot een aanzienlijke toename van waarnemingen. De periode na 2000 maakt duidelijk wat de invloed van invoerportals is op het databestand. Voor veel soorten geldt dat er vele vindplaatsen onontdekt zijn gebleven door gebrek aan gericht zoekwerk. Kaarten zijn dus onderhevig aan aanvullingen en correcties en vormen dus een indicatie van het voorkomen van microvlinders in Nederland.
 
 
   
 
 
 
  © All content copyright www.microlepidoptera.nl and allied photographers.