HERKENBAARHEID
 
 
WETENSWAARDIGHEDEN
 
Nationale status
inheems
Landelijk voorkomen
zeldzaam
Concept Rode lijst
Onbepaald
 
WANNEER VLIEGT DE VLINDER?

TOE- OF AFNAME (TREND)
 
Lichte toename in rivierduinen waar natuurontwikkeling mogelijk is.
 
FOTO AANBIEDEN
 
Hoe kan ik bijdragen?
 
AUTEUR(S)
 
Muus, T.S.T. | Bronnen
 
LAATSTE AANPASSING
 
November 14, 2009, 3:45 pm
Familie: Depressariidae, platlijfjes (subfamilie Depressariinae)
 
 
kruisdistelkaartmot
Agonopterix cnicella  (Treitschke, 1832)
 
 
 

Voorkomen

Deze zeldzame soort komt in beperkte mate in ons land voor. Algemeen in het midden van het land langs de grote rivieren waar zij voorkomt op kruisdistels. Daarbuiten ook in de duinen en in Zeeland, aldaar vooral op zeedistel. Min of meer conform deze verspreiding liggen de vindplaatsen van A. cnicella langs de kust, voornamelijk in Zuid-Holland en langs de Gelderse IJssel en de bovenloop van de Rijn (Huisman et al., 2007a). Elders, met name in het noordelijk deel van het land is A. cnicella bijna ontbrekend, hoewel zij langs de IJsselmeerkust bij Nijemirdum (Fr.) wel in 2005 is gezien (Huisman et al., 2007a) waar kruisdistels vertegenwoordig zijn.

Herkenning

De vlinders vliegen vanaf half juni tot in juli, maar vermoed wordt dat de soort toch slecht op licht komt. We kunnen dan aannemen dat het gericht zoeken naar de rupsen meer over de verspreiding van deze soort mag uitwijzen, zoals Wolschrijn, Haasnoot e.a. tot op meerdere malen gelukt is de rupsen in aantal te kunnen vinden. Ook worden de vlinders wel gesleept uit ruige distelvegetaties, waar zij in de schemering niet ver van de waardplant verblijven. De soort is goed te herkennen aan de roodbruinige voorvleugel met slechts een drietal witte vlekken.

Levenswijze 'biologie'

Het rupsenstadium loopt van mei tot begin juni, verhoudingsgewijs is dit kort, gezien de vlinders vrij snel vliegen. De rups in een vouw of in een samengerold blad op diverse scheuten van de waardplant van distelplanten. De soort verpopt in een wat zanderige bodem in juni (Harper et al., 2002a). Dit blijkt onjuist, de rups verpopt ook vaak in het spinsel op de betreffende waardplant (pers. med. E-J. van Haaften).
Naar de beschrijving in Harper et al. (2002a) is de rups wat dof groenig met enkele dorsaal lopende banden lopend van het begin tot aan het uiteinde van het lichaam, nekschild en kop zeer donkerbruin tot zwart, monddelen zwart.

Etymologie

Platlijf verwijst naar de in rust neergelegen vleugels.

Waardplanten of voedsel Voor referenties, zie linkermenu "Bronnen"

Blauwe zeedistel (Eryngium maritimum) en kruisdistelsoorten, zoals gewone kruisdistel (E. campestre) (Harper et al., 2002a).

Links

Bekijk deze soort op Lepiforum.

 
VERSPREIDING

Bekijk eerdere periodes...

De soort kan worden verward met:


Agonopterix heracliana
gewone kaartmot


 
 
  © All content copyright www.microlepidoptera.nl and allied photographers.