HERKENBAARHEID
 
 
WETENSWAARDIGHEDEN
 
Nationale status
inheems
Landelijk voorkomen
algemeen
Concept Rode lijst
Onbepaald
 
WANNEER VLIEGT DE VLINDER?

TOE- OF AFNAME (TREND)
 
Stabiel.
 
FOTO AANBIEDEN
 
Hoe kan ik bijdragen?
 
AUTEUR(S)
 
Muus, T.S.T. | Bronnen
 
LAATSTE AANPASSING
 
February 18, 2022, 11:19 pm
Familie: Yponomeutidae, spinselmotten (subfamilie Yponomeutinae)
 
 
meidoornstippelmot
Yponomeuta padella  (Linnaeus, 1758)
 
 
 

Voorkomen

Een algemene soort die verspreid over het land kan worden waargenomen. Vaak een talrijke soort, vooral waar de waardplanten groeien.

Herkenning

De vlinders vliegen vanaf half juni tot half augustus. De soort is redelijk goed te herkennen door het soms iets kleinere formaat, maar vooral door de brede bruinige of grijsbruine waas in het centrale deel van de voorvleugel. Vanaf de vleugelbasis, direct langs de voorrand, liggen een drietal zwarte vlekken met een gelijke afstand tussen elkaar. Meer richting de punt liggen er ca. tien kleinere zwarte vlekken. De vleugel is wit, achtervleugels satijnachtig bruingrijs. Exemplaren met een grijsbruine waas kunnen onderscheiden worden van Y. rorrella, die alleen een grijsbruine waas heeft aan de voorvleugelvoorrand en Y. sedella die geen stippen heeft in het achterste stuk van de voorvleugel. Voor witte exemplaren is een zekere determinatie op basis van het uiterlijk van de vlinder echter niet mogelijk, niet te onderscheiden van Y. cagnagella en Y. malinellus. 

Levenswijze 'biologie'

De rupsen leven in mei. Eerder, al in augustus-september komen de rupsen al tot ontwikkeling en blijven deels overwinteren onder de eischaal. In het voorjaar vreten ze zich een weg in de jonge knoppen en spinnen later de loten bijeen. Daar de rupsen in grote getale aanwezig kunnen zijn en solidair leven worden soms grote spinsels vervaardigd. In juni verpoppen de rupsen in het spinsel in een langwerpige cocon, de pop is geel met de vleugelplaten beduidend donkerder. De eiafzetting vindt plaats op takken nabij de knoppen, eieren zijn voorzien van een geleiachtige laag die zorgen voor camouflage (Agassiz, 1996a; Muus, obs.).

Etymologie

Stippelmot verwijst naar het uiterlijk van de vlinder. Vaak wordt spinselmot als synoniem gebruikt, maar geldt tegenwoordig voor als familienaam (Yponomeutidae).

Synoniemen:
= ooftmotje (Sepp, 1834)

Waardplanten of voedsel Voor referenties, zie linkermenu "Bronnen"

Talloze soorten kersen, prunussen en doorns. Krentenboom (Amelanchier), meidoorn (Crataegus), dwergmispel (Cotoneaster), eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna), tweestijlige meidoorn (C. laevigata), sleedoorn (Prunus spinosa), zure kers (P. cerasus), kerspruim (P. cerasifera), pruim (P. domestica), abrikoos (P. armeniaca).

Links

Bekijk deze soort op Lepiforum.

 
VERSPREIDING

Bekijk eerdere periodes...

De soort kan worden verward met:


Yponomeuta rorrella
wilgenstippelmot

Yponomeuta evonymella
vogelkersstippelmot

Ethmia terminella
vierpuntzwartwitmot

Ethmia dodecea
tienvlekzwartwitmot


 
 
  © All content copyright www.microlepidoptera.nl and allied photographers.