HERKENBAARHEID
 
 
WETENSWAARDIGHEDEN
 
Nationale status
inheems
Landelijk voorkomen
vrij algemeen
Concept Rode lijst
Onbepaald
 
WANNEER VLIEGT DE VLINDER?

TOE- OF AFNAME (TREND)
 
Stabiel maar lijkt toch in talrijkheid toe te nemen. Waarnemerseffect; dient naar de mijnen gezocht te worden.
 
FOTO AANBIEDEN
 
Hoe kan ik bijdragen?
 
AUTEUR(S)
 
Doorenweerd, C. | Bronnen
 
LAATSTE AANPASSING
 
September 25, 2012, 8:13 pm
Familie: Nepticulidae, dwergmineermotten
 
 
bramenblaasmijnmot
Ectoedemia rubivora  (Wocke, 1860)
 
 
 

Voorkomen

Een vrij algemene soort die vooral wordt gezien op de zandgronden in het binnenland en in de duinen. Ectoedemia rubivora is redelijk algemeen, met een voorkeur voor zandgronden. Adulten vliegen in juni en juli, de rupsen zijn van eind augustus tot eind oktober actief.

Herkenning

Herkenning van adulten is zeer lastig. E rubivora heeft donkergrijze tot zwarte voorvleugels met halverwege een witte band. Kopbeharing is zwart. Verwarring met E. occultella mannetjes of E. minimella is hierdoor makkelijk. Deze laatste twee hebben echter geen cilia-lijn waar de rand van de voorvleugels overgaat in de franje. E. rubivora maakt deel uit van een cryptisch soortscomplex met E. atricollis, E. arcuatella en E. angulifasciella. E. rubivora is van deze het makkelijkst te onderscheiden door de zwarte kopbeharing. DNA biedt ook uitkomst, of het zoeken naar de rupsen: elke soort heeft zijn eigen waardplant.

Levenswijze 'biologie'

Hoewel er meerdere nepticuliden op braam voorkomen is E. rubivora te herkennen door de korte windingen aan het begin van de mijn, chitine plakjes op de rug van de jonge rupsen en het feit dat er vaak meerdere mijnen op een enkel blad zitten.

Etymologie

De naam is gebaseerd op de levenswijze van de rups, zij mineert (=mineermot). De mijnen lijken op blaasjes.

Waardplanten of voedsel Voor referenties, zie linkermenu "Bronnen"

Verscheidene soorten braam (Rubus spp., vooral R. fruticosus).

Links

Bekijk deze soort op Lepiforum.

 
VERSPREIDING

Bekijk eerdere periodes...


 
 
  © All content copyright www.microlepidoptera.nl and allied photographers.