HERKENBAARHEID
 
 
WETENSWAARDIGHEDEN
 
Nationale status
inheems
Landelijk voorkomen
vrij algemeen
Concept Rode lijst
Onbepaald
 
WANNEER VLIEGT DE VLINDER?

TOE- OF AFNAME (TREND)
 
Stabiel en lichte uitbreiding. Na de vondsten in de duinen waar de soort van oorsprong (soms talrijk) voorkomt, lijkt de soort ook noordwaarts het terrein uit te breidend. Al bekend langs de grote rivieren, hier soms geimporteerd en honkvast. Waarnemerseffect; dient naar de mijnen gezocht te worden.
 
FOTO AANBIEDEN
 
Hoe kan ik bijdragen?
 
AUTEUR(S)
 
Corver, S.C., Doorenweerd, C. | Bronnen
 
LAATSTE AANPASSING
 
March 24, 2013, 2:09 pm
Familie: Nepticulidae, dwergmineermotten
 
 
wegedoornmineermot
Stigmella catharticella  (Stainton, 1853)
 
 
 

Voorkomen

Een vrij algemene soort die verspreid over het land kan worden waargenomen. S. catharticella profiteert van de aanplanting van de waardplant wegedoorn. In Voorne komt de soort talrijk voor maar ook in de rest van het duingebied is de soort algemeen. Regelmatig weet de soort zich uit te breiden naar andere gebieden met wegedoorn en kan zich daar handhaven. De adulten vliegen in twee generaties van eind mei tot eind augustus en de rupsen zijn actief in september en oktober.

Herkenning

Adulten zijn redelijk goed herkenbaar door de zwarte voorvleugels met een witte stip voorbij het midden aan de achterzijde. Ze kunnen verward worden met Ectoedemia septembrella of eventueel E. intimella, maar deze missen de voor Stigmella kenmerkende schubben in de nek en hebben hier enkel haren.

Levenswijze 'biologie'

De mijnen zijn zeer typisch met  brede gangen die als een dikke darm over het blad heen en weer gaan met in boogjes verspreide groene frass. De rups is groen.

Etymologie

De naam is gebaseerd op de levenswijze van de rups, zij mineert (=mineermot).

Waardplanten of voedsel Voor referenties, zie linkermenu "Bronnen"

Wegedoorn (Rhamnus catharticus)

Links

Bekijk deze soort op Lepiforum.

 
VERSPREIDING

Bekijk eerdere periodes...


 
 
  © All content copyright www.microlepidoptera.nl and allied photographers.