HERKENBAARHEID
 
 
WETENSWAARDIGHEDEN
 
Nationale status
inheems
Landelijk voorkomen
zeer zeldzaam
Concept Rode lijst
Onbepaald
 
WANNEER VLIEGT DE VLINDER?

TOE- OF AFNAME (TREND)
 
Stabiel.
 
FOTO AANBIEDEN
 
Hoe kan ik bijdragen?
 
AUTEUR(S)
 
Muus, T.S.T. | Bronnen
 
LAATSTE AANPASSING
 
June 30, 2017, 9:03 pm
Familie: Crambidae, grasmotten (subfamilie Crambinae)
 
 
scherphoekgrasmot
Crambus hamella  (Thunberg, 1788)
 
 
 

Voorkomen

Een zeer zeldzame soort die verspreid voorkomt, hoofdzakelijk op de zandgronden. Een behoorlijk zeldzame soort die maar een beperkte en lokale verspreiding kent op de Gelderse en Brabantse zandgronden. De soort lijkt de oudere heideterreinen en veenweidegebieden te prefereren. De gebondenheid aan ruigtes met smele-achtigen in het buitenland doet vermoeden dat de soort inderdaad een specialist is van de heidegronden met vochtige tot licht vochtige bodem. De soort heeft slechts enkele populaties buiten de bekende vlieggebieden.

Herkenning

Raadpleeg hier de determinatiesleutel.

Levenswijze 'biologie'

Onbekend.

Etymologie

De naam verwijst naar de voedselvoorkeur van de soort, in zijn algemeenheid bepaalde soorten grassen. De tegen de vleugelpunt gelegen witte vlek is aanzienlijk spits.

Waardplanten of voedsel Voor referenties, zie linkermenu "Bronnen"

Vermoedelijk grassen. Goater (1986a) suggereert bochtige smele (Deschampsia flexuosa) als mogelijke waardplant.

Links

Bekijk deze soort op Lepiforum.

 
VERSPREIDING

Bekijk eerdere periodes...

De soort kan worden verward met:


Crambus silvella
bruine grasmot

Crambus uliginosellus
biezengrasmot

Crambus ericella
heidegrasmot

Crambus pratella
streepjesgrasmot

Crambus lathoniellus
vroege grasmot

Crambus pascuella
zilverstreepgrasmot


 
 
  © All content copyright www.microlepidoptera.nl and allied photographers.