HERKENBAARHEID
 
 
WETENSWAARDIGHEDEN
 
Nationale status
uitgestorven
Landelijk voorkomen
zeer zeldzaam
Concept Rode lijst
Onbepaald
 
WANNEER VLIEGT DE VLINDER?

TOE- OF AFNAME (TREND)
 
Verdwenen; de enige vondst werd gedaan te Breda. De datum ontbreekt bij dit exemplaar, het zou rond 1880 gevangen zijn wat enige statistiek neemt (de gegevens van Heylaerts werden voor 1880 gepubliceerd en pas daarna trof Bentinck het beest aan). Kuchlein verzamelde een exemplaar te Wageningen-Hoog (1998) maar op zijn eigen website schrijft hij dat de soort na 1960 niet meer is waargenomen, iets wat uiterst plausibel is. Eveneens ontbreekt een foto van het materiaal.
 
FOTO AANBIEDEN
 
Hoe kan ik bijdragen?
 
AUTEUR(S)
 
Muus, T.S.T. | Bronnen
 
LAATSTE AANPASSING
 
November 11, 2009, 5:54 pm
Familie: Tortricidae, bladrollers (subfamilie Olethreutinae)
 
 
berkengaldwergbladroller
Pammene insulana  (Guenee, 1845)
 
 
 

Voorkomen

Een zeer zeldzame soort die slechts incidenteel in ons land is waargenomen.

Herkenning

...

Levenswijze 'biologie'

...

Etymologie

De rups veroorzaakt een gal in de twijgjes van berk. Dwergbladroller is de naam die het genus Pammene draagt, deze soorten zijn in verhouding vrij klein. Bladroller is afgeleid van de familienaam bladrollers, ook al leeft deze soort niet expliciet als bladroller.

Waardplanten of voedsel Voor referenties, zie linkermenu "Bronnen"

In wespengallen (Hymenoptera) op eik (Quercus) (Razowski, 2003a).

Links

Bekijk deze soort op Lepiforum.

 
VERSPREIDING

Bekijk eerdere periodes...


 
 
  © All content copyright www.microlepidoptera.nl and allied photographers.