HERKENBAARHEID
 
 
WETENSWAARDIGHEDEN
 
Nationale status
inheems
Landelijk voorkomen
algemeen
Concept Rode lijst
Onbepaald
 
WANNEER VLIEGT DE VLINDER?

TOE- OF AFNAME (TREND)
 
Stabiel.
 
FOTO AANBIEDEN
 
Hoe kan ik bijdragen?
 
AUTEUR(S)
 
Muus, T.S.T. | Bronnen
 
LAATSTE AANPASSING
 
July 14, 2017, 1:37 pm
Familie: Autostichidae, dominomotten (subfamilie Symmocinae)
 
 
witte dominomot
Oegoconia deauratella  (Herrich-Schaffer, 1854)
 
 
 

Voorkomen

Een algemene soort die verspreid over het land kan worden waargenomen. Een algemene soort die overal kan worden waargenomen. Gebruikelijk wordt de soort binnenshuis aangetroffen, maar ook buiten in schuren, op plaatsen met houtopslag en stallen.

Herkenning

Vlinders zijn goed te herkennen aan de lichte banden en witte vleugelpunt. Mannetjes hebben gebruikelijk een donkere kopbeharing, bij de wijfjes is deze licht van kleur. In sommige gevallen is een middenstip zichtbaar op de voorvleugel.

Er is de afgelopen jaren onderzoek gedaan de mogelijke soorten die schuil zouden gaan onder O. deauratella. De soort is namelijk buitengewoon variabel in de vorm van de banden. Huisman et al. (2005) kwamen tot de conclusie dat er geen bewijs kon worden gevonden dat de uit omringende landen bekende O. quadripuncta niet in Nederland voorkomt tussen collectiemateriaal. In 2015 en 2016 zijn wederom een honderdtal zeer verschillende dieren bekeken met als doel om eventuele spooksoorten O. novimundi en O. uralskella te vinden, geen van deze soorten werd aangetroffen. Tijdens dit onderzoek zijn de genitaalstructuren bekeken.

We kunnen dus concluderen dat we in Nederland voorlopig te maken hebben met O. deauratella, een variabele soort.

Levenswijze 'biologie'

De rupsen zijn aangetroffen in spinsels, maar er is vrij weinig bekend over de biologie.

Etymologie

Domino = zwart met witte tekening.

Waardplanten of voedsel Voor referenties, zie linkermenu "Bronnen"

Hoofdzakelijk dode insecten, maar ook ander organisch afval zoals plantafval.

Links

Bekijk deze soort op Lepiforum.

 
VERSPREIDING

Bekijk eerdere periodes...

De soort kan worden verward met:


Oegoconia caradjai
zwaveldominomot


 
 
  © All content copyright www.microlepidoptera.nl and allied photographers.