HERKENBAARHEID
 
 
WETENSWAARDIGHEDEN
 
Nationale status
inheems
Landelijk voorkomen
zeer zeldzaam
Concept Rode lijst
Onbepaald
 
WANNEER VLIEGT DE VLINDER?

TOE- OF AFNAME (TREND)
 
Licht achteruit gegaan.
 
FOTO AANBIEDEN
 
Hoe kan ik bijdragen?
 
AUTEUR(S)
 
Koster, J.C. | Bronnen
 
LAATSTE AANPASSING
 
May 16, 2010, 4:10 pm
Familie: Momphidae, wilgenroosjesmotten
 
 
bonte wilgenroosjesmot
Mompha propinquella  (Stainton, 1851)
 
 
 

Voorkomen

Een schaarse soort die meestal in een enkel exemplaar wordt waargenomen. De meeste vindplaatsen liggen in het westen en noorden van ons land, maar er zijn ook enkele vondsten bekend uit het binnenland. Vooral te vinden op ruderale terreinen, duinen en beschaduwde plaatsen.

Herkenning

De vlinders vliegen van eind juni tot half september in een generatie, maar de hoofdvliegtijd is half juli tot half augustus. Gemakkelijk van de andere Mompha-soorten te onderscheiden door de witte kop, borststuk en vleugelwortel. Ze kan alleen worden verward met de erop gelijkende M. lacteella, waarvan de kop, borststuk en vleugelwortel beige gekleurd is. Deze soort is tot op heden nog niet in Nederland vastgesteld, maar komt in alle ons omringende landen voor.

Levenswijze 'biologie'

De larve is bruinrood, tussen de segmenten lichter. Kop zwart, het nekschild bestaat uit twee rechthoekige donkerbruine sclerieten en het anaalschild is lichtbruin. De larve maakt van februari tot april grote plaatmijnen in de rozetbladeren, waarbij vaak bijna het hele blad wordt gemineerd. De zwarte uitwerpselen liggen verstrooit in de mijn, maar vaak opgehoopt in het midden. De bladeren worden vaak gewisseld voor het maken van een nieuwe mijn, de larve maakt hierbij gebruik van de stengel. De verpopping kan in de mijn plaatsvinden, maar ook buiten de mijn op de grond, april tot mei.

Etymologie

Geen nadere verklaring vereist.

Waardplanten of voedsel Voor referenties, zie linkermenu "Bronnen"

Harig wilgenroosje (Epilobium hirsutum) en bergbasterdwederik (E. montanum) (Koster, 2002a).

Links

Bekijk deze soort op Lepiforum.

 
VERSPREIDING

Bekijk eerdere periodes...

De soort kan worden verward met:


Mompha divisella
basterdwederikgalmot


 
 
  © All content copyright www.microlepidoptera.nl and allied photographers.