HERKENBAARHEID
 
 
WETENSWAARDIGHEDEN
 
Nationale status
inheems
Landelijk voorkomen
zeldzaam
Concept Rode lijst
Onbepaald
 
WANNEER VLIEGT DE VLINDER?

TOE- OF AFNAME (TREND)
 
Stabiel.
 
FOTO AANBIEDEN
 
Hoe kan ik bijdragen?
 
AUTEUR(S)
 
Corver, S.C. | Bronnen
 
LAATSTE AANPASSING
 
July 15, 2017, 1:09 am
Familie: Elachistidae, grasmineermotten
 
 
gepuncteerde grasmineermot
Elachista pollinariella  (Zeller, 1839)
 
 
 

Voorkomen

Een zeldzame soort die slechts af en toe wordt waargenomen. De soort is tot nu toe voornamelijk aangetroffen op de kalkgraslanden van Limburg, op de zandgronden van de Veluwe en in de duinen.

Herkenning

Vrij karakteristiek getekende soort. De voorvleugels hebben een beige witte glanzende grondkleur met drie beige-gelige dwarsbanden met donkerbruine tot zwarte schubben verspreid over de voorvleugel. De apex is afgezet met een lichtbeige dwarsband geaccentueerd met donkere schubben.

Hoewel in Nederland geen sterk gelijkende soorten voorkomen dient men bewust te zijn van gelijkende soorten die in de rest van Europa voorkomen. Het is daarom aan te bevelen vooral afgevlogen exemplaren aan genitaal onderzoek te onderwerpen. Gelijkende soorten, voorkomend in de rest van Europa: Elachista heringi (Rebel), Elachista collitella (Duponchel), Elachista subocellea (Stephens) en Elachista nolckeni (Sulcs).

Levenswijze 'biologie'

Volgens Hering (in Schütze, 1931) maakt de larve een wittige blaasachtige gangmijn, beginnend vanaf de bladtop, die de hele breedte van het blad inneemt. De soort zou een voorkeur hebben voor kleine planten van Festuca spp. in een droge omgeving (Hering, in Schütze, 1931).

Etymologie

Gepuncteerd = gestippeld.

Waardplanten of voedsel Voor referenties, zie linkermenu "Bronnen"

Boskortsteel (Brachypodium sylvaticum), kweek (Elytrigia repens), Festuca arvernensis, Festuca longifolia, Festuca ovina, rood zwenkgras (Festuca rubra), beemdgras (Poa), veldbeemdgras (Poa pratensis), ruw beemdgras (Poa trivialis) en goudhaver (Trisetum flavescens) (Parenti & Varalda, 1994). Hering noemt alleen zwenkgras (Festuca) en boskortsteel (Brachypodium sylvaticum) (in: Schütze, 1931). Aangezien veel waardplanten genoemd in (Parenti & Varalda, 1994) terugvoeren op zeer oude data, Elachista pollinariella veel gelijkende soorten kent en recent ook nog gelijkende soorten (bijv. Elachista nolckeni (Sulcs, 1992)) zijn ontdekt, is het verstandig andere waardplanten dan Festuca sp. en Brachypodium sylvaticum voorlopig met voorzichtigheid te behandelen. Voor zover bekend zijn er nog geen waardplanten bekend uit Nederland. Nauwkeurige bestudering van het Nederlands collectiemateriaal zou eventueel meer informatie kunnen opleveren.

Links

Bekijk deze soort op Lepiforum.

 
VERSPREIDING

Bekijk eerdere periodes...

De soort kan worden verward met:


Dactylotula kinkerella
helmpalpmot

Elachista subocellea
geelbandgrasmineermot

Ptocheuusa paupella
alantpalpmot


 
 
  © All content copyright www.microlepidoptera.nl and allied photographers.