HERKENBAARHEID
 
 
WETENSWAARDIGHEDEN
 
Nationale status
inheems
Landelijk voorkomen
zeldzaam
Concept Rode lijst
Onbepaald
 
WANNEER VLIEGT DE VLINDER?

TOE- OF AFNAME (TREND)
 
Toename.
 
FOTO AANBIEDEN
 
Hoe kan ik bijdragen?
 
AUTEUR(S)
 
Muus, T.S.T. | Bronnen
 
LAATSTE AANPASSING
 
October 20, 2015, 4:32 am
Familie: Tineidae, echte motten (subfamilie Hieroxestinae)
 
 
wijnkeldermot
Oinophila v-flava  (Haworth, 1828)
 
 
 

Voorkomen

Een zeldzame, adventieve soort die vooral voor lijkt te komen in het stedelijk gebied, in Noord-Holland en Zuid-Holland. Kuchlein & Donner (1993a) vermelden zeven vindplaatsen voor Nederland, vrijwel alle uit steden. De meest noordelijke waarneming werd in de 19e eeuw gedaan in Leeuwarden (Snellen, 1882a). De laatste vondst dateerde van 1943. Recent is de soort waargenomen in 2002 te `s Heerenberg Gld. (Huisman et al., 2007a) en in 2007 (27.viii en 3.vii) in Oud-Beijerland (C. van den Berg), hierna dook een nieuwe vindplaats op in Hoevelaken (Gld.) op 4.iii.2008 (M. Scheper). De soort blijft echter lang afwezig en duikt zo nu en dan weer op.
Op mondiale schaal kent de soort een uitgesproken breed verspreidingsgebied, van Noord- en in Zuid-Amerika tot in Zuid-Afrika en in het mediterrane deel van Europa, daarbuiten wordt zij als zwerver aangemerkt.

Herkenning

Van april tot oktober. De vlinders komen buitenshuis soms op licht. De vlinders zijn klein en doen denken aan Momphidae. Vleugels zwartachtig bruin met twee paar lichte randvlekken waarvan die van het eerste onder een zeer spitse hoek ineenvloeien waardoor een v-vormig patroon bestaat, kopbeharing lichtbruin.

Levenswijze 'biologie'

De rups leeft hoofdzakelijk van mei tot in juni (Ford, 1949a) maar mogelijk kan zij gedurende het hele jaar worden gevonden. Kop is donkerbruin en aan weerszijden lichter van kleur, met een geelachtig bruin nekschild. De setae zijn uitzonderlijk lang. Het lichaam is wittig met bruingelige wratten (Davis, 1978a). Zij leeft in een spinsel nauw verbonden met het voedsel (Meyrick, 1928a) waarin zij verpopt. Zij is sterk gebonden aan palmachtige planten met een stengel, de reden waarom zij ook veel voorkomt op plaatsen met oude kurken, zoals in kelders.

Etymologie

Van oudsher wordt de soort geassocieerd met wijnkurken. In werkelijkheid leeft zij in diverse soorten hout en daarmee wordt ze met regelmaat geïmporteerd. In oude woningen en met name kelders kan zij jarenlang stand houden.Synoniemen:
= wijnmot (Van Frankenhuyzen Houtman & Kabos, 1982)

Waardplanten of voedsel Voor referenties, zie linkermenu "Bronnen"

Rottende plantendelen (Davis, 1978a), in de vrije natuur ook op droog plantaardig materiaal (Koster, 2006a) en zij is tweemaal in Nederland ge´mporteerd met Dracaena en Euphorbia sp. (Huisman et al., 2007a). Steeds vaker wordt de soort geassocieerd met wijnkelders, waar zij leven op wijnkurken.

Links

Bekijk deze soort op Lepiforum.

 
VERSPREIDING

Bekijk eerdere periodes...


 
 
  © All content copyright www.microlepidoptera.nl and allied photographers.