www.microlepidoptera.nl
 
Zoek soort...  
lepelmot
Tinagma perdicella (Zeller, 1839)
Familie:
Douglasiidae, lepelmotten

Auteur: Wijker, A.
Groepspecialist(en):
E.J. van Nieukerken
   Informatie:
Labelgegevens volgen spoedig. Naturalis, foto: team Microlepidoptera.nl.

Meer foto's:

Er zijn momenteel geen extra afbeeldingen.


© All content copyright www.microlepidoptera.nl and allied photographers.