Bijzondere populatie van de kruiskruidvedermot, Platyptilia isodactylus

Gepubliceerd op 25 juli 2008
 
Een zeer bijzondere soort wordt bedreigd door ingrepen vanuit de overheid. Het is de ongeveer twee centimeter grote vedermot, Platyptilia isodactylus, die onder druk staat omdat de giftige waardplant jakobskruiskruid (Senecio jacobaea) vanuit landelijk oogpunt moet worden bestreden.

De soort stond in de vorige eeuw als extreem zeldzaam te boek. Uit ons land waren slechts enkele vindplaatsen bekend, waarbij de soort op enkele plaatsen weer verdween.
Pas in de jaren 90 werd de soort iets algemener, nog steeds zijn er maar een klein aantal vindplaatsen bekend.
De populaties bestaan maar uit enkele tientallen individuen.
Volgens Cees Gielis, die veel onderzoek verricht op gebied van deze vedermotten, bleek de recentelijk ontdekte populatie bij Beetsterzwaag (Friesland) de grootste populatie uit ons land.

In juli dit jaar werd de vindplaats weer bezocht door onder andere de heer Gielis. Het bleek dat alle jakobskruiskruid was bestreden door bestrijdingsmiddelen, waardoor de rupsen, die in de stelen van deze plant leven, zijn gestorven.
De waardplant, hoe vreemd ook, ontbreekt of is in zeer kleine getale aanwezig in de omgeving.
De kans is zeer klein dat deze soort deze rigoureuze ingreep heeft overleefd.

Al eerder werd vastgesteld dat de populatie bijzonder was.
De gemeente was al op de hoogte gesteld van de populatie, die is vastgelegd op de ecologische basiskaart. De ingreep is volgens hen gedaan door een landeigenaar.

Categorie: Faunistiek | Terug naar nieuwsoverzicht | Ouder | Nieuwer


 
 
 
  © All content copyright www.microlepidoptera.nl and allied photographers.