Samenvatting éérste microlepidoptera excursie

Gepubliceerd op 6 juni 2008 door Beheer
 
Afgelopen jaar werd de eerste inventarisatie voor microvlinders georganiseerd. Met enkele deelnemers werd toen al meer dan 110 soorten micro's vastgesteld in het gebied. Een hoog aantal! Ook dit jaar werd weer gekozen voor deze prachtig gelegen locatie. De aankondiging van de vangdagen verscheen in de nieuwsbrief.

De week was succesvol. In totaal waren er 22 deelnemers van jong en oud. Met drie lichtvallen en één lichtopstelling werden op verschillende plaatsen in de duinen in de eerste nacht al iets meer dan 150 soorten geregistreerd. Nog veel hoger dan het totale aantal van vorig jaar. Aan macro's lag dit aantal dit maal lager dan de 150 micro's, maar met 126 soorten was dit om van te genieten.
Onder genot van een kopje koffie of frisdrank werd er overdag gedetermineerd met de aanwezige literatuur en microscopische apparatuur. Voor het vallen van de avond werden al enkele soorten gezien als er met kleine groepjes in de duinen gesleept werd. Op de dag voor de inventarisatie werd door Bas Haasnoot, Casper Zuyderduyn en Tymo Muus een korte sleep- en vangsessie gehouden in de Coepelduynen ten noorden van Katwijk. Alleen hier al werden een 60-tal exemplaren van de prachtig getekende vedermot Cnaemidophorus rhododactyla gevangen. Een nog zeldzamere, maar "bruinere" soort, Crombrugghia distans werd hier met 30 exemplaren gesleept. Vorig jaar vonden wij de soort alleen nog in het Staatsbosbeheer natuurgebied Lentevreugd bij Wassenaar met één exemplaar!

Een groot aandeel van de Nederlandse micro-vlinders bevindt zich in de duinen. Als het weer meezit dan zijn hier vele soorten te herkennen, als zij in de schemering door de duinvegetatie hun weg zoeken naar de bloemen. Zeker veel meer soorten, dan dat wij hebben waargenomen.

In de volgende nieuwsbrief en elders op de website zal een wat uitgebreider verslag verschijnen.
Wij hopen dat u volgend jaar weer van de partij zult zijn!


Categorie: Verslagen | Terug naar nieuwsoverzicht | Ouder | Nieuwer


 
 
 
  © All content copyright www.microlepidoptera.nl and allied photographers.