Lancering websiteproject Microlepidoptera

Gepubliceerd op 31 mei 2008 door Beheer
 
Na bijna anderhalf jaar hard werken kunnen we u dan nu eindelijk het eindresultaat presenteren. Het heeft enkele uren gekost om de website in alle rust over te zetten naar het officiŽle domein. Nu is de website dan eindelijk officieel online! 

De website Microlepidoptera.nl is een uniek en bijzonder project. De website heeft als doel alle in Nederland voorkomende microvlinders in alle stadia af te beelden in natuurlijke omgeving. Daarnaast presenteert deze website per soort uitgebreide verspreidingsinformatie op kaartniveau, fenologie en andere statistieken. Wij danken de Werkgroep Vlinderfaunistiek (WVF) voor het ter beschikking stellen van deze informatie. Daarnaast zullen alle soorten in de nabije toekomst worden voorzien met uitgebreide soortbeschrijvingen, welke tot stand is gekomen met behulp van (wetenschappelijke) literatuur en eigen veld- en kweekervaringen. Daarnaast is tevens is een start gemaakt met het fotograferen van museumexemplaren en genitalia, met als doel zoveel mogelijk informatie te presenteren ten behoeve van digitaal referentiemateriaal. Wij zijn Naturalis dankbaar voor het beschikbaar stellen van de collectie en alle faciliteiten ten behoeve van het vastleggen van museumexemplaren.

De website is anders dan andere websites. Microlepidoptera zijn complex en het vergt jarenlange studie om veel te weten te komen over een familie of genus. Bij de NEV sectie Snellen (werkgroep microlepidoptera) zijn veel experts aangesloten die beschikken over een enorme hoeveelheid aan kennis en ervaring. Wij zijn dan ook verheugd mede te delen dat enkele van deze experts zich bereid hebben getoond met ons mee te werken aan deze website. Deze experts dragen op tal van verschillende manieren bij. Zo stellen zij informatie ter beschikking in de vorm van (wetenschappelijke) literatuur, afbeeldingen, determinatie hulp, controle op teksten en veld- en kweekervaring. Daarnaast zullen enkele experts ook 'hun' eigen families beheren en invulling aan de families en soorten geven. Hierdoor kan deze website uitgroeien tot een informatierijk naslagwerk van kwalitatief hoog niveau, uniek op wereldniveau.

Om dit te kunnen bewerkstelligen beschikt de website over een Content Management Systeem, zodat experts en de hoofdauteurs (samen het 'team') ten alle tijden en waar dan ook kunnen werken aan de website. Op de Team-pagina vindt u de huidige teamsamenstelling en kunt u lezen welke experts, aangesloten bij de NEV Snellen, op dit moment meewerken aan het project. Tenslotte willen wij de personen noemen die ieder op zijn of haar eigen wijze een grote rol heeft gespeeld in de totstandkoming van het project.

Willem Ellis zijn we dankbaar voor zijn grote inzet. Hij leverde de gegevens aan uit de Werkgroep Vlinderfaunistiek databank waardoor wij de kaartjes, fenogrammen en soortenlijst zijn samengesteld. Daarnaast ondersteunde hij het gehele project met zijn enthousiasme en zeer belangrijke tips en inhoudelijke ondersteuning. Daarnaast heeft Willem ons ook geholpen met informatie omtrent bladmineerders en heeft hij ons ondersteund in de determinatie van vele bladmijnen. Sjaak Koster bedanken wij voor vele adviezen, steun en begeleiding bij het fotograferen van zijn collectie (thans nu ondergebracht Naturalis) en zijn wil om bij te willen dragen om enkele families te beschrijven. Erik van Nieukerken verleende ons toegang tot de collecties van Naturalis, maakte mensen enthousiast om bij te willen dragen aan foto's en gaf allerlei adviezen over de inhoud en steunde ons bij het aanvragen van fondsengeld voor aanschaf van materialen. Jaap Zwier willen we ook op deze wijze nogmaals bedanken voor zijn inzet. Ook hij stimuleerde het project en hielp bij zeer veel zaken en sloot de samenwerking tussen het project en de WVF wat leidde tot een sfeervolle samenwerking. Sandrine Ulenberg verleende steun in de beginfase van het project en hielp ons bij het aanvragen van fondsengeld, wij hebben dit allen zeer gewaardeerd. Hans Huisman zijn rol in het project, vooral in de beginfase, was belangrijk. Zijn kritische blik op allerlei zaken als hoe de site ingevuld moest worden gaf ons extra sturing. Waarvoor wederom onze dank! Ook Cees Gielis was bereid ons te helpen bij de waaier- en vedermotten en zijn toezegging om hieraan een invulling te geven zal een grote bijwinst zijn. Frans Groenen zorgde voor extra begeleiding vanuit de NEV Snellen en in de toekomst kunt u zijn naam nog tegenkomen als editor van de tortricidenfamilie. Bob van de Dijk controleerde de eerste teksten op de leesbaarheid en het begrip voor alle leeftijden. Marja van der Straten zorgde voor extra imput bij de NEV Snellen en adviseerde ons over adventieve en niet-inheemse soorten. Kees van Achterberg willen we graag bedanken voor het nalezen van teksten met betrekking tot de sluipwespen.

Een speciaal dankwoord gaat ook uit naar de mensen die ons hebben bijgestaan met de techniek van de website. Allereerst willen we Victor Vermaas danken. Victor heeft Sifra alle stappen van het webdesign bijgebracht en heeft Sifra enthousiast gemaakt voor het ontwerpen en heeft haar veel technieken bijgebracht zoals HTML, javascript, CSS en PHP. Zijn kritische blik en zijn oneindige geduld hebben de website gemaakt zoals hij nu is. Victor Mensing ontwikkelde de verspreidingskaartjes en fenogrammen voor alle soorten met de verleende WVF data, waardoor nu heel betrouwbare en recente verspreidingsinformatie en vliegtijden van het WVF op respectievelijk kaart- en grafiek niveau op te vragen is.

Rob de Vos, Henk Hunneman en Klaas Kaag zorgden beide voor een prettige bijdrage in de ontwikkelingsfase door hun enthousiasme en belangrijke adviezen over de invulling van de website. Christine Corver stimuleerde het project en fotografeerde enkele microlepidoptera. Johan Muus hielp bij de aanvraag van fondsengeld en het organiseren van promotiemateriaal.
Ook de nachtvlindersectie van De Vlinderstichting, met daarin Mathilde Groenendijk, Jippe van der Meulen en Dick Groenendijk bedanken we zeer voor hun stimulans vanuit de stichting en de voorspoedige samenwerking tussen het nieuwe VlinderNET en Microlepidoptera.nl.

Alle personen die op een andere manier een rol gespeeld hebben willen we ook niet vergeten te noemen. Enkele fotografen die alvast een deel van hun beeldmateriaal beschikbaar stelden waren Bert Pijs, John van Roosmalen, Ab Baas, Kees van den Berg, Andrť den Ouden, Han Endt, Ewoud van der Ploeg, Daphne Flierman, Robert Heemskerk, Arnold Wijker, Corry Abbink-Meijerink, Ludo Luckerhoff, Jap Smits, Wim Bakker, Frank van Breukelen, Gea van Veen en Wim de Graaf.

Voor meer informatie over het project, de samenwerking met organisaties en de teamsamenstelling verwijzen wij naar de introductiepagina van deze website.

Namens ons,

Sifra Corver
Bas Haasnoot
Tymo Muus
Wouter Moerland


Categorie: Project | Terug naar nieuwsoverzicht | Ouder | Nieuwer


 
 
 
  © All content copyright www.microlepidoptera.nl and allied photographers.