Jaar van de biodiversiteit

Gepubliceerd op 25 februari 2010 door Tymo Muus
 
Het jaar 2010 is het internationaal Jaar van de Biodiversiteit. In de hele wereld houd men zich bezig met het klimaat en de invloed op de dieren en planten. Zeeën raken vervuild, bossen worden gekapt en bodems raken uitgeput. Tal van dergelijke elementen maken het wel érg moeilijk voor de al zo zeldzame soorten flora en fauna op deze Aarde. We weten dat veel dagvlinders bedreigd worden in ons land, mede door invloeden van de mens. Hoe zit dit met de micro's?

2010 als microjaar: "klein maar fijn"
Al bijna twee jaar is het team van Microlepidoptera.nl actief om tal van personen, beginners of werkers bij natuurverenigingen, te activeren om met micro's aan de slag te gaan. In het verleden zijn er tal van publicaties gedaan om die ondersteuning te geven die nodig is. Maar nu gaat het hard: in 2010 zullen ook de Nederlandse namen de wereld van de wel zo ingewikkelde micro's toegankelijker maken. Wij staan paraat om u te helpen bij vraagstukken zoals determinaties en biologische aspecten. Wij hopen ook dit jaar weer een landelijke excursie te verzorgen om u te overtuigen van de micro-pracht. Om een steeds grotere doelgroep te krijgen die ook inziet dat micro's niet altijd maar klein en saai zijn is er ook dit jaar weer een nieuw thema. Op de Landelijke vlinderdag zal dit thema luiden "Klein maar fijn!". Iedereen zal begrijpen, dat niet alle micro's onbegrijpelijk moeilijk zijn.

Missie voltooid?

Toen de fundering van deze website haar plaats vond was er nog amper sprake van belangstelling voor micro's. Sinds 2008 is het aantal belangstellenden voor micro's hard toegenomen. De waarnemingenstroom is ook hard toegenomen, naar schatting werden er in het afgelopen jaar al 30% meer waarnemingen gedaan dan in de voorgaande jaren. Onder meer tal van soorten die nog niet eerder in een bepaalde provincie werden gezien. Op basis van al deze gegevens ontstaat een beter beeld van de toe- of afname van een soort. Is onze missie dus voltooid? Het is bevredigend om te zien hoe de belangstelling voor micro's is toegenomen. Toch blijven we ons inzetten om nóg meer mensen te bereiken. Waarnemen is niet voldoende, in de toekomst moet namelijk ook gedacht worden aan hoe we soorten kunnen beschermen. Vaak gaan deze beschermingsmaatregelen hand in hand met die voor dagvlinders.

Welkom! en vaarwel [...]
Het is heel aannemelijk dat soorten komen en gaan. In de afgelopen eeuw zijn er al ruim 60 soorten verdwenen uit ons land, en momenteel zijn er circa 210 soorten die wel erg zeldzaam zijn. Veel van deze soorten zijn in de afgelopen jaren maar weinig tot niet meer gevonden. Andere soorten doen het razend goed, de oosterse schone (Eratophyes amasiella) bijvoorbeeld was vroeger zeldzaam en tegenwoordig is ze in grote delen van het land al gewoon. Ongeveer 500 soorten zijn wel overal min of meer algemeen, of de populaties blijven constant. Het is bij micro's vaak nooit precies te meten hoe zeldzaam een soort is en dus berust bovenstaande op de huidige kennis en relatieve schattingen. Ook zijn er schattingen dat een aantal soorten binnen nu en aantal jaar kunnen gaan verdwijnen.

Een bekend voorbeeld is de valkruidmineermot (Digitivalva arnicella) die vroeger op diverse zandgronden in ons land voorkwam op plaatsen met valkruid (Arnica montana). Tegenwoordig vliegt de soort uitsluitend nog op een aantal kleine locaties in Drenthe. Omdat natuurbeheerders vaak nog steeds plaatsen met de waardplant verkeerd beheren neemt het aantal vlinders ook elk jaar af. Het is landelijk bekend dat ook de waardplant van nature afneemt wegens klimaatveranderingen. De situatie is vergelijkbaar met de veenbesvlinders in Drenthe.
Natuurlijk zijn er nog een aantal soorten die vaak erg geïsoleerd zijn geraakt en dus is het de moeite waard om deze locaties te koesteren. De koningsmantelmot (Commophila aeneana) zoals de naam zegt, is een prachtig kleine vlinder. Ze komt nog enkele zeedijkjes voor in Zeeland. Een reden om de waardplant jacobskruiskruid (Senecio jacobaeae) daar niet te bestrijden, immers wordt deze plant steeds vaker verwijderd. Soorten die vroeger algemener waren: onder meer de fraaie muizenoorvedermot (Oxyptilus parvidactyla) en de stiptijmmot (Pyrausta nigrata). Beide soorten komen vrij geïsoleerd voor en vooral de eerste soort is gebonden aan "klassieke" nog onbewerkte biotopen. Kortom, er zijn dus ook micro's die het de komende tijd wellicht moeilijker zullen krijgen. Het is hopen, dat we nog lang wat van deze populaties zullen blijven horen. Enthousiasme is daar bij zeer essentiëel om nét die handeling te verrichten dat soorten blijven bestaan in Nederland.

Meer weten?
Alle vragen over micro's, natuurvriendelijk tuinieren en tips over natuurbeheer: de Landelijke vlinderdag, 6 maart 2010 te Wageningen.
Meer informatie info at microlepidoptera.nl, of stel uw vraag op ons forum.


Categorie: Overig | Terug naar nieuwsoverzicht | Ouder | Nieuwer


 
 
 
  © All content copyright www.microlepidoptera.nl and allied photographers.