Populatie kruiskruidvedermot verdwenen door beheer

Gepubliceerd op 2 september 2009
 
Een jaar geleden kwamen wij met het bericht over de kruiskruidvedermot (Platyptilia isodactylus).
In 2008 scheen een grote populatie van de soort onnodig bestreden te zijn. Maatregelen om de soort te beschermen vanuit het team van Microlepidoptera.nl hebben niet geholpen. Grootschalige beheersmaatregelen hebben de soort de das omgedaan.


Zeldzaamheid
In West-Europa komt de soort maar in kleine aantallen voor, en meestal wordt de soort als vlinder gevonden. P. isodactylus komt maar in enkele landen van Europa voor, vooral in Nederland, Duitsland en Frankrijk. Een grote populatie werd enige jaren geleden langs de rijksweg tussen Heerenveen en Drachten (Friesland) ten hoogte van het Natura-2000 gebied bij Beetsterzwaag gevonden. De populatie omvatte naar schatting zeventig individuen.

Bijzonder was dat de soort zich hier gevestigd had op jacobskruidskruid (Senecio jacobaeae) terwijl de rupsen tot dusver alleen nog maar op waterkruiskruid (S. aquatica) waren gevonden. Door deze aanpassing lijkt de soort zich iets uit te breiden, want elders in Nederland duikt ze af en toe op. Ook in Engeland is de soort onlangs voor het eerst gezien. Desondanks blijft de soort uitermate zeldzaam in ons land.
Onderzoek heeft uitgewezen dat de soort zeer kieskeurig is, wat betreft de standplaats en kwaliteit van de planten.

Bestrijding
In 2006 en 2007 werd de populatie nauwlettend in de gaten gehouden. De kruiskruidplanten schenen niet alleen opvallend veel rupsen van P. isodactylus te bevatten, maar ook van talloze andere schaarse soorten. Omdat er elders in de omgeving geen jacobskruidskruid werd gevonden was de locatie erg ge´soleerd.
In 2008 werd pijnlijk duidelijk dat het jacobskruidskruid op de locatie grootschalig was bespoten. Beschermingsmaatregelen werden getroffen. Medio augustus 2009 werd opnieuw duidelijk dat onze onuitputtelijke bescherming niet tegen de grasmachines was opgewassen.

Beschermingsmaatregelen
In 2007 werd de locatie op de Ecologische Basiskaart geplaatst van de Gemeente Opsterland, als "kwetsbaar stuk natuur", hoewel grote delen onder het beheer van Rijkswaterstaat vallen. Daarmee lag het voortbestaan van de populatie feitelijk in handen van Rijkswaterstaat. Na de eerste bestrijdingsactie werden omwonenden mondeling ge´nformeerd over de populatie. Onder andere een paardenhouderij direct naast het gebied, die geen problemen had met de planten. Ook Rijkswaterstaat werd uitgebreid ge´nformeerd, alsmede Landschapsbeheer Friesland.
Eerder werd een beschermingsplan door Microlepidoptera opgesteld. Zo kon een groep vrijwilligers de planten proberen te verplaatsen naar een daarvoor bestemde locatie, de planten te markeren of zelf onderhoud uit te voeren.
Bij Rijkswaterstaat was er geen gehoor voor het beschermingsplan, wat goed illustreert dat natuuronderzoekers niet vaak in staat zijn belangrijke biotopen te beschermen. Dit jaar werden bijna vele wegbermen in zijn volledigheid gemaaid, vaker dan drie maal in het jaar, terwijl verschillende instanties pretenderen een ecologisch beleid toe te passen. Ook de werkzaamheden bij de populatie van P. isodactylus illustreren dat de overheid veel actiever werkzaamheden laat uitvoeren. Immers, het is voor het eerst in vele jaren dat dit bijzondere stukje natuur in zijn volledigheid en zo rigoureus is gemaaid.

Bescherming en Kleine vlinders: lastig
Elke vlinderliefhebber is zich bewust van de veranderingen van het klimaat, onderhoud aan de natuur en de nieuwe woonwijken die langzaam de natuur verdringen. Deze veranderingen hebben ingrijpende gevolgen voor de vlinders in ons land. Niet alleen de dagvlinders, maar ook de nachtvlinders kennen hun dieptepunten. Bescherming bij nachtvlinders is helaas taboe omdat deze niet wettelijk zijn beschermd.
Bij Kleine vlinders of micro's is dit nog een veel groter probleem. Want wat weten we exact van de soort? En wie is in staat ze te beschermen? Hoe is dit mogelijk?
Microlepidoptera.nl tracht zeer kleinschalig een basis te creŰren voor de bescherming van micro's. Dit maal is Microlepidoptera.nl, ondanks haar bijna twee jaar durende inspanning, niet in staat geweest deze soort te kunnen beschermen.


Categorie: Faunistiek | Terug naar nieuwsoverzicht | Ouder | Nieuwer


 
 
 
  © All content copyright www.microlepidoptera.nl and allied photographers.