De microvlinders van Nederland en België (boekproject ±2025)

Introductie
Sinds de populariteit van de microvlinders (microlepidoptera) omstreeks 2010 is toegenomen is ook de belangstelling voor een Nederlandstalig boek groeiende. In 2012 verscheen het boek Field Guide to the Micro-moths of Great Britain and Ireland, een nog grotere trigger om zoiets voor het Nederlandse taalgebied te realiseren.
Een initiatief om de Engelse editie te vertalen en bewerken tot een Nederlandse editie stuitte op grote bezwaren, immers is het grote kritiek dat de Engelse titel vooral "handig" is maar verre van compleet is omdat bepaalde families nauwelijks aan bod komen. Een rigoreuze aanpassing om het boek completer te maken zou de nodige kosten met zich mee brengen.

Een groot karwei
Omstreeks 2009 is begonnen om exemplaren in de collectie van Naturalis en het voormalig Zoologisch Museum te Amsterdam fotograferen. De verhuizing van de Amsterdamse collectie (die bovendien tijdelijk gesloten was na de verhuizing) en het verbouwen van Naturalis heeft er "jarenlang" voor gezorgd dat de zorgvuldig geprepareerde exemplaren buiten beeld bleven van de lens. De beelden waren bij uitstek geschikt voor een boek: echter de jarenlange pauze werd ook gebruikt om nogmaals de meningen van het publiek te horen. De wens bleek bij een nieuwe generatie vrijwel unaniem "dieren in rusthouding". Een hele uitdaging, want het vinden van een illustrator bleek niet mogelijk - tevens was niet van elke soort goed beeldmateriaal voor handen. Tevens heeft menig specialist zich teruggetrokken voor een dergelijke grote klus, met het gevolg dat dit grote karwei op de schouders neer komt van een zeer klein aantal mensen.

Eigentijds, compleet en vernieuwend
De ambitie is om de ruim 1600 soorten in een lijvig boekwerk te bespreken op een wijze waarop iedereen de teksten begrijpt. Een dergelijke publicatie moet niet alleen het determinatiegemak dienen, maar ook de natuurbeheerder die zijn beleid bereid is aan te passen aan de soort die extra aandacht verdient. Aan het presenteren van de biologie en verspreiding voor Nederland en België gaat veel vooraf: in sommige gevallen wordt extra veldwerk verricht om de teksten zo te kunnen toe te spitsen op de situatie in onze regio. Tevens dienen onderscheidende kenmerken opnieuw onder de loep genomen te worden, waarbij de kans op een misser in de determinatie beperkt wordt. De soorten die op uiterlijk te determineren (dan wel onderscheiden) zijn zullen in de natuurlijke rusthouding worden geïllustreerd. Dit zullen zo'n 1300 soorten zijn met circa 800 soorten rupsen. In sommige gevallen zullen illustraties van geprepareerde dieren andere relevante kenmerken tonen. Om een dergelijke compleet en eigentijds boek werk te kunnen produceren, dat vraagt veel. Immers, de kring van specialisten die zo'n project kan dragen is klein.

Help mee!
Heeft u van de volgende soorten hoge resolutie vlinderfoto's, goed getekende levende vlinders (die u toe wilt zenden) of rupsen? Wilt op een andere wijze meehelpen, bijvoorbeeld door het becommentariëren van (bepaalde) teksten. Laat het weten: microlepidoptera@gmail.com

Eriocraniidae slanke purpermot Paracrania chrysolepidella
Eriocraniidae geelkoppurpermot Eriocrania salopiella
Nepticulidae goudfranjedwergmot Bohemannia auriciliella
Nepticulidae brunelmineermot Glaucolepis headleyella
Nepticulidae struikjesbremmineermot Trifurcula beirnei
Nepticulidae gevlekte steeneikmineermot Ectoedemia heringella
Nepticulidae oostelijke eikenblaasmijnmot Ectoedemia heringi
Nepticulidae gerekte berkenblaasmijnmot Ectoedemia minimella
Prodoxidae tweebandscheutboorder Lampronia flavimitrella
Prodoxidae berkengalmot Lampronia fuscatella
Incurvariidae bosbeswitvlekmot Incurvaria oehlmanniella
Heliozelidae berkenzilvervlekmot Heliozela hammoniella
Heliozelidae elzenzilvervlekmot Heliozela resplendella
Heliozelidae eikenzilvervlekmot Heliozela sericiella
Heliozelidae adderwortelgaatjesmaker Antispilina ludwigi
Adelidae geaderde langsprietmot Nemophora congruella
Adelidae gebandeerde langsprietmot Adela croesella
Adelidae zuidelijke langsprietmot Nematopogon schwarziellus
Psychidae dubbelzakdrager Diplodoma laichartingella
Psychidae gelijnde zakdrager Proutia comitella
Psychidae dwergzakdrager Reisseronia tarnierella
Psychidae ronde zakdrager Rebelia herrichiella
Psychidae grote reuzenzakdrager Pachythelia villosella
Psychidae grijze heidezakdrager Sterrhopterix fusca
Tineidae sterrenhemelmot Euplocamus anthracinalis
Tineidae nonnetjeszwammot Triaxomera fulvimitrella
Tineidae antennemot Tenaga rhenania
Tineidae gehaakte zwammenmot Agnathosia mendicella
Tineidae patrijspoortmot Monopis fenestratella
Tineidae wijnkeldermot Oinophila v-flava
Bucculatricidae witte iepenooglapmot Bucculatrix albedinella
Bucculatricidae averuitooglapmot Bucculatrix artemisiella
Bucculatricidae droogbloemooglapmot Bucculatrix gnaphaliella
Bucculatricidae donkere iepenooglapmot Bucculatrix ulmifoliae
Gracillariidae bleke esdoornsteltmot Caloptilia honoratella
Gracillariidae eikensteltmot Caloptilia robustella
Gracillariidae walnootsteltmot Caloptilia roscipennella
Gracillariidae donkere esdoornsteltmot Caloptilia rufipennella
Gracillariidae gevlekte berkensteltmot Caloptilia suberinella
Gracillariidae eikenbaststeltmot Spulerina simploniella
Gracillariidae roestmijnmot Callisto denticulella
Gracillariidae gouden populierenvouwmot Phyllonorycter connexella
Gracillariidae kweepeervouwmot Phyllonorycter cydoniella
Gracillariidae klavervouwmot Phyllonorycter insignitella
Gracillariidae perenvouwmot Phyllonorycter mespilella
Gracillariidae duifkruidmineermot Phyllonorycter scabiosella
Gracillariidae grauwe wilgenvouwmot Phyllonorycter viminetorum
Gracillariidae Geen Nederlandse naam Phyllocnistis extrematrix
Gracillariidae bijvoetblaarmot Leucospilapteryx omissella
Yponomeutidae rode duifmot Pseudoswammerdamia combinella
Yponomeutidae witvlekduifmot Swammerdamia compunctella
Yponomeutidae witvlekje Niphonympha dealbatella
Ypsolophidae oranje spitskopmot Ypsolopha lucella
Ypsolophidae amandelspitskopmot Ypsolopha persicella
Ypsolophidae gele spitskopmot Ypsolopha sylvella
Ypsolophidae zwartvlekspitskopmot Ypsolopha vittella
Ypsolophidae tarwestekelmot Ochsenheimeria taurella
Ypsolophidae variabele stekelmot Ochsenheimeria urella
Ypsolophidae lichte stekelmot Ochsenheimeria vacculella
Glyphipterigidae donderkruidmineermot Digitivalva perlepidella
Argyresthiidae fijnsparpedaalmot Argyresthia glabratella
Argyresthiidae donkere sparpedaalmot Argyresthia bergiella
Argyresthiidae thujamineermot Argyresthia thuiella
Argyresthiidae wimpelpedaalmot Argyresthia dilectella
Argyresthiidae breedvlekpedaalmot Argyresthia ivella
Argyresthiidae kastanjekleurige pedaalmot Argyresthia pulchella
Argyresthiidae okerbruine pedaalmot Argyresthia semifusca
Lyonetiidae populierensneeuwmot Leucoptera sinuella
Praydidae bruine essenmot Prays ruficeps
Heliodinidae roestmot Heliodines roesella
Tortricidae tweekleurig smalsnuitje Phtheochroa schreibersiana
Tortricidae reehoefbladroller Hysterophora maculosana
Tortricidae ogentroostbladroller Gynnidomorpha luridana
Tortricidae zwartstipbladroller Gynnidomorpha vectisana
Tortricidae kartelbladbladroller Gynnidomorpha minimana
Tortricidae fijnstraalbladroller Cochylidia heydeniana
Tortricidae azuurbladroller Spatalistis bifasciana
Tortricidae variabele driehoekbladroller Acleris laterana
Tortricidae dennenboogbladroller Acleris abietana
Tortricidae iepenbladroller Acleris kochiella
Tortricidae ratelpopulierbladroller Acleris roscidana
Tortricidae grijze boogbladroller Acleris lipsiana
Tortricidae winterbladroller Exapate congelatella
Tortricidae ivoorspikkelbladroller Cnephasia pumicana
Tortricidae Geen Nederlandse naam Cnephasia cupressivorana
Tortricidae bruine maanbladroller Philedonides lunana
Tortricidae berkenbladroller Archips betulana
Tortricidae schijfbandbladroller Choristoneura diversana
Tortricidae coureurmotje Olindia schumacherana
Tortricidae donkere marmerbladroller Apotomis sauciana
Tortricidae grauwe lijnbladroller Celypha rurestrana
Tortricidae maretakbladroller Celypha woodiana
Tortricidae paardenstaartlijnbladroller Celypha tiedemanniana
Tortricidae goudlijnbladroller Celypha aurofasciana
Tortricidae lichte springzaadbladroller Pristerognatha penthinana
Tortricidae grauwe oogbladroller Epinotia sordidana
Tortricidae populierenoogbladroller Epinotia maculana
Tortricidae zadeloogbladroller Epinotia solandriana
Tortricidae roestrandoogbladroller Epinotia crenana
Tortricidae oranjeblauwe bladroller Lepteucosma huebneriana
Tortricidae grijze lariksbladroller Zeiraphera griseana
Tortricidae grijsschildbladroller Phaneta pauperana
Tortricidae bitterkruidknoopvlekje Eucosma balatonana
Tortricidae grijze populierenbladroller Gypsonoma nitidulana
Tortricidae grote zadelmot Epiblema grandaevana
Tortricidae witvlakkige zadelbladroller Epiblema similana
Tortricidae zwarte hermelijnbladroller Notocelia tetragonana
Tortricidae grijze dennenknopmot Pseudococcyx posticana
Tortricidae gewone dennenknopmot Pseudococcyx turionella
Tortricidae grote dennenlotbladroller Clavigesta sylvestrana
Tortricidae rechte dennenlotboorder Rhyacionia duplana
Tortricidae witrughaakbladroller Ancylis geminana
Tortricidae hokjespeulbladroller Grapholita pallifrontana
Tortricidae kroonkruidbladroller Grapholita coronillana
Tortricidae smallijnige loodbladroller Grapholita caecana
Tortricidae blazenstruikbladroller Grapholita nebritana
Tortricidae gerekte haakspiegelmot Grapholita jungiella
Tortricidae kleine fruitmot Grapholita lobarzewskii
Tortricidae scherpe spiegelmot Cydia succedana
Tortricidae sparspiegelmot Cydia indivisa
Tortricidae gegolfde eikenbladroller Pammene amygdalana
Tortricidae lindedwergbladroller Pammene ignorata
Tortricidae essenbladroller Pammene suspectana
Tortricidae meidoorndwergbladroller Pammene agnotana
Tortricidae donkere maanmot Pammene trauniana
Tortricidae geelstipwortelmot Dichrorampha plumbana
Tortricidae zilverwortelmot Dichrorampha consortana
Tortricidae gezadelde wortelmot Dichrorampha sequana
Tortricidae geelvlekwortelmot Dichrorampha flavidorsana
Tortricidae brede geelvlekwortelmot Dichrorampha alpinana
Oecophoridae dennenmosboorder Batia internella
Lypusidae oostelijke zaksikkelmot Agnoea latipennella
Lypusidae vroege zaksikkelmot Agnoea flavifrontella
Depressariidae berkenplatlijf Semioscopis avellanella
Depressariidae sikkelplatlijf Semioscopis oculella
Depressariidae leverplatlijf Levipalpus hepatariella
Depressariidae waddenkaartmot Agonopterix curvipunctosa
Depressariidae gaspeldoornkaartmot Agonopterix umbellana
Depressariidae klein peenplatlijfje Depressaria depressana
Depressariidae bevernelplatlijfje Depressaria pimpinellae
Depressariidae bont platlijfje Depressaria douglasella
Depressariidae oranje witstipplatlijfje Depressaria olerella
Depressariidae sober platlijfje Depressaria discipunctella
Depressariidae drievlekmot Telechrysis tripuncta
Gelechiidae valse tijmpalpmot Iwaruna biguttella
Gelechiidae eikenspikkelpalpmot Anacampsis timidella
Gelechiidae bruine spikkelpalpmot Anacampsis scintillella
Gelechiidae roestkleurige palpmot Dichomeris ustalella
Gelechiidae sleedoornpalpmot Dichomeris derasella
Gelechiidae helmpalpmot Dactylotula kinkerella
Gelechiidae zuringboegsprietmot Monochroa rumicetella
Gelechiidae sleutelbloemboegsprietmot Monochroa servella
Gelechiidae Monochroa niphognatha
Gelechiidae zwartvlekboegsprietmot Monochroa tetragonella
Gelechiidae grijstandboegsprietmot Oxypteryx immaculatella
Gelechiidae vroege eikenpalpmot Stenolechiodes pseudogemmellus
Gelechiidae donkere maanpalpmot Teleiodes flavimaculella
Gelechiidae variabele smalpalpmot Carpatolechia fugacella
Gelechiidae lichte smalpalpmot Carpatolechia notatella
Gelechiidae zwartlapmot Gelechia rhombella
Gelechiidae sleedoornhaakpalpmot Gelechia scotinella
Gelechiidae jeneverbeshaakpalpmot Gelechia sabinellus
Gelechiidae duindoornpalpmot Gelechia hippophaella
Gelechiidae harpoenpalpmot Gelechia rhombelliformis
Gelechiidae witpuntesdoornhaakpalpmot Gelechia sestertiella
Gelechiidae bergeikenborsteltje Psoricoptera speciosella
Gelechiidae witkoppalpmot Chionodes continuella
Gelechiidae geblondeerde palpmot Filatima spurcella
Gelechiidae schemamotje Gnorimoschema herbichii
Gelechiidae centauriezandvleugeltje Scrobipalpa pauperella
Gelechiidae schorzandvleugeltje Scrobipalpa samadensis
Gelechiidae hoefbladpalpmot Scrobipalpula tussilaginis
Gelechiidae silenekustmot Caryocolum cauligenella
Gelechiidae grijze kustmot Caryocolum proxima
Elachistidae donkere klinknagelmot Chrysoclista lathamella
Elachistidae pandamot Heinemannia festivella
Elachistidae donkere kwastmot Blastodacna vinolentella
Elachistidae kweekmineermot Elachista littoricola
Elachistidae geringde grasmineermot Elachista obliquella
Elachistidae dwarsbandgrasmineermot Elachista unifasciella
Elachistidae witkopgrasmineermot Elachista albifrontella
Elachistidae wollegrasmineermot Elachista kilmunella
Elachistidae witgele grasmineermot Elachista anserinella
Elachistidae struisgrasmineermot Elachista herrichii
Elachistidae grauwe grasmineermot Elachista orstadii
Elachistidae kustgrasmineermot Elachista consortella
Coleophoridae bezembremkokermot Coleophora calycotomella
Coleophoridae fruitboomkokermot Coleophora hemerobiella
Coleophoridae driekleurige bremkokermot Coleophora saturatella
Coleophoridae aardbeikokermot Coleophora albicostella
Coleophoridae goudkokermot Coleophora chalcogrammella
Coleophoridae witte dominomot Coleophora deauratella
Coleophoridae witte wilgenkokermot Coleophora albidella
Coleophoridae blaasjespistoolkokermot Coleophora kuehnella
Coleophoridae witte berkenkokermot Coleophora betulella
Coleophoridae knoopkruidkokermot Coleophora conspicuella
Coleophoridae graskokermot Coleophora ornatipennella
Coleophoridae gaspeldoornkokermot Coleophora albicosta
Coleophoridae egale ruskokermot Coleophora adjunctella
Coleophoridae veldbieskokermot Coleophora sylvaticella
Coleophoridae greppelrusjeskokermot Coleophora lassella
Coleophoridae zeeruskokermot Coleophora maritimella
Coleophoridae zwaluwtongkokermot Coleophora therinella
Coleophoridae noordse kokermot Coleophora boreella
Coleophoridae lichtbruine meldekokermot Coleophora atriplicis
Coleophoridae draadjesbuiskokermot Coleophora succursella
Coleophoridae witsprietmeldekokermot Coleophora adspersella
Coleophoridae roetstreepkokermot Coleophora clypeiferella
Coleophoridae tweevlekkokermot Coleophora squalorella
Batrachedridae gele smalvleugelmot Batrachedra pinicolella
Scythrididae koperglansdikkopmot Scythris fuscoaenea
Scythrididae streepdikkopmot Scythris knochella
Scythrididae wilgenroosjesdikkopmot Scythris inspersella
Blastobasidae Hypatopa segnella
Momphidae kleine heksenkruidmot Mompha terminella
Momphidae harige wilgenroosjesgalmot Mompha bradleyi
Alucitidae duifkruidwaaiermot Alucita grammodactyla
Epermeniidae gevlekte borstelmot Phaulernis fulviguttella
Pterophoridae moeraskruiskruidvedermot Platyptilia nemoralis
Pterophoridae echte gamandervedermot Capperia celeusi
Pterophoridae alsemvedermot Hellinsia distinctus
Pyralidae Geen Nederlandse naam Elegia atrifasciella
Pyralidae grijze bandlichtmot Sciota hostilis
Pyralidae loogkruidlichtmot Gymnancyla canella
Pyralidae stoffige eikenlichtmot Acrobasis sodalella
Pyralidae perenlichtmot Acrobasis obtusella
Pyralidae knautiablondje Eurhodope cirrigerella
Pyralidae kruisbeslichtmot Zophodia grossulariella
Pyralidae witbandberkenlichtmot Euzophera fuliginosella
Pyralidae vijgenmot Cadra figulilella
Pyralidae amandelmot Cadra cautella
Pyralidae bliksemlichtmot Aglossa caprealis
Crambidae zandkleurige maïsmot Pseudobissetia terrestrellus
Crambidae heidegrasmot Crambus ericella
Crambidae scherphoekgrasmot Crambus hamella
Crambidae felgestreepte grasmot Chrysocramboides craterella
Crambidae egaalbruine grasmot Pediasia luteella
Crambidae sneeuwvlekje Eurrhypis pollinalis
Crambidae egale valkmot Evergestis aenealis
Crambidae brandplekmot Heliothela wulfeniana
Crambidae toortsmot Paratalanta hyalinalis
Crambidae roestkleurige muntvlinder Pyrausta porphyralis
Crambidae fijne golfbandmot Sitochroa verticalis
Crambidae mantelmot Sclerocona acutellus
Crambidae donkere coronamot Anania perlucidalis
Crambidae guldenroedelichtmot Anania terrealis
Crambidae guldenmot Cholius luteolaris
Crambidae grove granietmot Eudonia laetella
Crambidae zuidelijke kruidenmot Udea fulvalis
Crambidae gerande kruidenmot Udea hamalis


 
 
  © All content copyright www.microlepidoptera.nl and allied photographers.