Excursie voor de beginner

Elk jaar wordt in het kader van de microlepidoptera, kleine vlinders of microvlinders, een of meerdere activiteiten georganiseerd om de kennisbevordering extra te stimuleren. Het is vooral belangrijk dat een digitaal concept ook in de praktijk de mogelijkheid biedt om beginners als gevorderden, ieder die geïnteresseerd is in de “lastige” nachtvlinders te begeleiden. De excursie is er speciaal voor beginners en gevorderden die beginners op weg willen helpen. Gezellig, leerzaam en betaalbaar.

Historie
In 2007 werd een kleinschalige excursie georganiseerd door de initiatiefnemers van het project in Meijendel, Wassenaar (ZH). Slechts enkele kennissen studenten kwamen langs en hier werd in een beperkt groepje gezocht naar microvlinders.
De animo werd gewekt tijdens de excursie om ‘meer’ te doen met de fascinatie, het beeldmateriaal en de kennis die werd opgedaan. Het beeldmateriaal vormde de eerste basis voor de Microlepidoptera.nl website, de waarnemingen werden ingestuurd voor de verspreidingskaartjes en de enthousiastelingen steunden het veldwerk en/of werkten aan een nadere invulling voor de website.
De jaren hierna werd de excursie een landelijk attractie voor de (beginnende) microvlinderaar en onderhand hebben we heel wat gezien en vastgelegd.

 
Doelstellingen

Bij de landelijke excursie staan drie punten centraal:

1. Kennisbevordering en educatief programma
Vooral jongere deelnemers en nieuwe deelnemers worden uitgenodigd deel uit te maken van de excursiegroep. Het gericht zoeken naar de mijnen, rupsen en vlinders (slepen, overdag) behoort ook tot de activiteiten. In de eerste plaats wordt van de deelnemers verwacht dat zij vlinders verzamelen, deze worden bij daglicht gedetermineerd, geprepareerd en gefotografeerd.
2. Resultaten en materiaal voor project
Resultaten, in kennis, beeldmateriaal en opgezette dieren worden gebruikt voor het websiteproject. Alle kennis die opgedaan wordt tijdens de excursie, kan worden verwerkt in de soortteksten (het kennisbestand) van de website.
3. Resultaten voor landelijk bestand
Resultaten in waarnemingen worden gebundeld, hetzij tot één verslag, of als individuele verslagen en krijgen een plaats in één of meerdere van de landelijke databanken. De excursie is uniek omdat zij als enige excursie alle Lepidoptera fauna inventariseert binnen een speerpuntgebied en omliggende gebieden (straal van 25 kilometer van verblijf). Ook alle specialistische soorten worden verzameld en gedetermineerd, zoals Elachistidae, Depressariidae, Gelechiidae, Coleophoridae, diverse Tortricidae enzovoorts. Hierdoor ontstaat er een compleet en betrouwbare lijst van alle soorten in het gebied; elke excursie staat daarom garant voor een schat aan gegevens en een steeds duidelijker beeld van de soortspecifieke verspreiding.

Zie ook de lijst met Voorwaarden .


 

Fotograferen hoort er bij, maar verzamelen des te meer!
Accommodatie, comfortabel en natuur dichtbij

Elk jaar ligt de accommodatie direct in de natuur. Dit heeft twee belangrijke redenen, namelijk dat het een rustige (werk)omgeving betreft, want ons onderzoek vereist heel wat concentratie,....en als tweede willen we ook graag op de locatie zelf verzamelen. Zo'n locatie in het groen leent zich perfect voor slechte vlinderavonden, want vallen kunnen dichtbij huis worden geplaatst. Dieren kunnen direct binnenshuis gedetermineerd worden en ook 'thuisblijvers' (zij die niet met een generator het veld in gaan) hoeven geen lange reis meer te maken in de vroege ochtenduren. Zo is er voor elk wat wils.

De accommodatie biedt plaats voor circa 16 personen, dit is elk jaar ongeveer het maximum aantal plaatsen. Ook dit heeft zo zijn redenen, namelijk: een kleinere groep bevordert de groepsharmonie en het is praktischer voor het geringe aantal organisatoren.

Een accommodatie is van alle gemakken voorzien, deelnemers krijgen een prima plek en worden niet buitengesloten in een tentje buitenaf. Er zijn weinig excursies met een dergelijk luxe-aanbod!
 


Waarnemingen


In de afgelopen 8 jaar hebben wij met de groep, onder leiding van deskundigen, al meer dan 5.000 waarnemingen verzameld uit ongeveer 60kilometerhokken.
Deze waarnemingen worden in de regel ondergebracht bij Waarneming.nl en de database van de Werkgroep Vlinderfaunistiek, genaamd "NOCTUA".
Alle waarnemingen worden vooraf gevalideerd en dieren worden meegenomen voor vervolgonderzoek of controle. Elke excursiedeelnemer heeft de taak om een bijdrage te leveren aan het waarnemingenbestand. Het determineren van soorten is ook een leerzaam moment. Indien mogelijk, dan is er een centrale laptop of computer (met internet) aanwezig waar de waarnemingen ingevoerd kunnen worden. Bij dageraard is er de gelegenheid om waarnemingenlijstjes, gefotografeerde en meegenomen dieren te (laten) controleren alvorens de gegevens worden ingevoerd.


Kilometerhokken waar microvlinders zijn verzameld tijdens de excursie van 2010. Eén soort werd op de veerboot waargenomen, onderin beeld.
In 4 dagen tijd werden meer dan 250 soorten microvlinders op naam gebracht, dat is ongeveer 17% van alle Nederlandse microvlinders!


 

Programma

Vooraf maken wij een programma bekend. Deze kent diverse dagactiviteiten. Elke dag bezoeken wij één of twee gebieden. Indien u niet gebruik maakt van onze maaltijden en het slaapverblijf dan kunt u kosteloos deelnemen aan onze activiteiten!

De excursie wordt centraal geopend door de organisatie.

Het programma bestaat uit vier belangrijke dagactiviteiten, namelijk:

  • middagexcursie, veelal tussen 14.00 – 18.00 uur;
  • avondexcursie (in twee groepen: bij de accommodatie en met generatoren elders in een gebied), veelal tussen 10.00 – 03.00 uur;
  • determinatie, prepareer en fotografiepauze, veelal tussen 11.00-14.00 uur en 18.00-19.00 uur;
  • lunch/brunch en diner, waarvan op de laatste dag het diner extern is, anderzijds op locatie en wordt door de deelnemers of door de organisatie (zo nodig met hulp van deelnemers) bereid.

Opening bij aanvang
 

Groepsfoto, excursie 2011 in Havelte
  © All content copyright www.microlepidoptera.nl and allied photographers.