Bonte muurpalpmot (Cosmardia moritzella): nieuw in Nederland

Gepubliceerd op 1 december 2019 door Louise de Kort
 

Bonte muurpalpmot (foto: Louise de Kort)

Dit jaar werd een nieuwe microvlinder in ons land gevonden in Sint Michielsgestel. Met een zwarte rug en witte tot bruine voorrand en een aantal zwarte vlekken is de soort zonder meer opvallend en bont van kleur. De naam is de bonte muurpalpmot, Cosmardia moritzella.

Op 18 juni 2019 trof Louise de Kort samen met Titia van Heusden, een onbekende microvlinder aan in een nachtvlinderval op Haanwijk te Sint-Michielsgestel, op het erf van het kantoor van Brabants Landschap. De omgeving ter plaatse bestaat uit een kleinschalig cultuurlandschap met beemden, oude bospercelen en graslandpercelen in nabijheid van  Dommel en Essche stroom.De vlinder werd aangetroffen in een skinnerval (met 160 watt lamp.). De lamp was aan van 21.45u tot 7.55u. De temperatuur was 24-18 gr. C., vocht 51-80%, geen bewolking en nauwelijks wind. Sinds 2013 wordt op de genoemde locatie naar nachtvlinders geïnventariseerd. Sinds augustus 2018 is dit structureel het geval, in het kader van het nachtvlindermeetnet van De Vlinderstichting.

Met behulp Waarneming.nl kon de juiste naam worden gevonden. Het bleek te gaan om Cosmardia moritzella (Treitschke, 1835), de bonte muurpalpmot (familie van de palpmotten, de Gelechiidae). De determinatie is bevestigd door Luc Knijnsberg, Erik van Nieukerken en Tymo Muus.

Cosmardia moritzella was nog niet eerder voor ons land gemeld. De soort komt volgens Fauna Europaea vooral in Midden-Europa voor. In 2013 werd de soort voor het eerst in België waargenomen (De Prins, Steeman & Sierens, 2016). Mogelijk breidt de soort zich uit in noordwestelijke richting. De rups leeft in de bloemhoofdjes en het vruchtbeginsel van Silene latifolia, avondkoekoeksbloem. Dit is bij ons een zeer algemene soort en het is dan ook uitkijken naar meer exemplaren van de soort. In de zomer kunnen ook de rupsen gevonden worden in de bloemen van deze koekoeksbloem, samen met tal van sileneuiltjes (Hadena).

Literatuur
De Prins, W., C. Steeman & T. Sierens, 2016. Interessante waarnemingen van Lepidoptera in België in 2015 (Lepidoptera). Phegea 44(3): 50-62.


Categorie: Overig | Terug naar nieuwsoverzicht | Ouder | Nieuwer


 
 
 
  © All content copyright www.microlepidoptera.nl and allied photographers.