Werkgroep Microvlinders - "Snellen"

De Nederlandse microvlinder werkgroep, die sinds 1981 bestaat, houdt zich bezig met de studie van de kleinere vlinders, microvlinders of microlepidoptera. Ze draagt de naam "Snellen" - een verwijzing naar de grondlegger van de het onderzoek naar de Nederlandse micro's: Pieter C.T. Snellen.
Per 2018 kent de werkgroep 119 leden.


De werkgroep is aanvankelijk opgericht om de microlepidopterologie in Nederland een extra impuls te geven, maar tegenwoordig heeft het de taak om geïnteresseerden met elkaar in contact te brengen en ook het gerichte wetenschappelijke werk een podium te bieden. U kunt daarbij denken aan de taxonomie, collecties, moleculair onderzoek, genitaaldiagnostiek en zoek- en kweektechnieken. Leden maken ongelimiteerd gebruik van elkaars expertise, waarbij kennis over soorten en determinaties in binnen- en buitenland wordt gedeeld.

De werkgroep geeft tweemaal in het jaar het blad "Franje" uit in samenwerking met Ter Haar, de werkgroep/sectie voor de macronachtvlinders. Tevens wordt zowel in het voor- als najaar een bijeenkomst georganiseerd in het Groene Huis te Amersfoort. Uitermate leerzaam, voor iedere geïnteresseerde. Het ledenbestand van de werkgroep bestaat uit volstrekte (!) beginners, hobbyisten met een specialisatie maar ook deskundigen die werkzaam zijn binnen de entomologie en een bijzondere interesse hebben voor microvlinders.
Foto: Luc Knijnsberg
Lid worden

Het lidmaatschap voor de sectie bedraagt per ingang van 2019 € 10,00 per jaar. Dit levert u het volgende op:

- Het tijdschrift "Franje", dat in februari en oktober wordt uitgegeven (op aanvraag kan dit ook per post);
- Uitnodigingen voor de tweejaarlijkse microvlinder meeting in Amersfoort;
- Uitnodigingen voor studiedagen, de determinatiedag en excursies (waaronder één weekendexcursie);
- Ledenacties, waaronder boeken- en materialenverkoop;
- Een goed contact met mede-vlinderaars !

Meer weten?

De website van de Nederlandse Werkgroep Microvlinders

 
 
  © All content copyright www.microlepidoptera.nl and allied photographers.